Medlemsmejl

Vill du få medlemsmejl från Ärla byaråd där du kan läsa om vad som hänt, händer och är på gång i Ärla så anmäler du dig till medlem@aerla.se.
Lägg gärna till domänen aerla.se bland dina godkända avsändare så går mejlen direkt till inkorgen utan att passera spam-korgen.
Du mejlar samma adress för av-anmälan.

Det mesta av det som skickas ut i medlemsmejl publiceras även på Ärla Byaråds sida på Facebook, Ärla Byaråd informerar, och då oftast någon dag senare.

Utskickade medlemsmejl publiceras här någon dag efter de skickats ut:
Nr 2024-02
Nr 2024-01

Nr 2023-04
Nr 2023-03
Nr 2023-02
Nr 2023-01

Nr 2022-03
Nr 2022-02
Nr 2022-01

Se även Ärlabladet

Utskick av Medlemmejl