Medlemsmejl

Vill du få medlemsmejl från Ärla byaråd där du kan läsa om vad som hänt, händer och är på gång i Ärla så anmäler du dig till medlem@aerla.se.
Du mejlar samma adress för av-anmälan.

Det mesta av det som skickas ut i medlemsmejl publiceras även på Ärla Byaråds sida på Facebook, Ärla Byaråd informerar.

Utskickade medlemsmejl:
Nr 2023-01

Nr 2022-03
Nr 2022-02
Nr 2022-01

Se även Ärlabladet