Klart: Lövängsskogen

Projektet avslutades hösten 2022 och den mycket engagerade projektledaren Peter Johansson har avtackats efter mycket gott arbete.

Titta in på ”Ströva i Ärla

Tidigare texter

Sammanfattning
Projekt Lövängskogen startades 2018-02-25 och har till syfte att få till bostadsområdet angränsande skogar vara en värdefull tillgång och därför kunna vara med och påverka planering och skötsel av området så att det blir till gagn för alla parter. Projektet kom under tiden att inbegripa även Gölstorpsskogen och en yta vid Åsborgen.

I
Den till bostadsområdet angränsande skogen har varit anonym och de boende har inte vetat syftet ej heller hur skötsel och planering av området görs, vi vill råda bot för detta.
Vi önskar att samtliga boende i området engagerar sig i projektet
Skapa förståelse för hur skogsbruket kan integreras med boendet.

Organisation
Projektledare:
Projektdeltagare: Peter Johansson

Tidplan
Innan våren 2018 vill vi ha tagit del av skogsvårdsplanen och med den som grund fatta beslut om framtida agerande.

Omfattning
Skrivelse till ansvarig i kommun med begäran om att få ta del av skogsvårdsplanen.

Projektekonomi
Ärla Byaråd bekostar framtagning av en skogsvårdsplan i detta projekt.

Redovisning
Efter möte med Landsbygdsrådet 2018-03-05 diskuterades bland annat projektet Lövängskogen och styrelsen Ärla Byaråd beslutade på mötet den 2018-04-09 att utföra projektet med samma inriktning som bryggarskogen. Kommunen anser att det skall skötas av dem utan att vi skall behöva engagera oss. Men för att få till en uppstart har byarådet beslutat att Tomas Ljungkvist skall upprätta en skogvårdsplan liknande den som han utfört i bryggarskogen och den kontakten är tagen.

Planen är nu klar och projektet ska kontakta kommunens nya markförvaltare med ansvar för skog, Therese Andersson, för att få till en plan för kommande arbete.

17 maj – 2018
Peter Johansson träffade Tomas Ljungkvist för en första genomgång av Lövängsskogen och Tomas skall nu upprätta en skogsvårdsplan och kontakta Therese Andersson kommunens skogsförvaltare för att få till ett gemensamt möte på plats i Lövängsskogen. Marken bakom Lövängsvägen 11, 13 och 15 tillhör Perntz så där bör en kontakt tas för att diskutera de träd som ligger på den marken.

Mars 2019
Projektet kommer att vara beroende av det övertagande av förvaltning av Parker och Grönområden som Eskilstuna kommun vill att Ärla Vägförening ska ta hand om. Förhandlingarna om detta är än så länge bara påbörjat.

Maj 2022
Efter många brev och mejl får projektet till ett möte på plats med kommunens representanter för besiktning av berörda ytor och en plan tas fram. Planen godkänns av kommunen och verkställs.

September 2022
Det mesta av planen har utförts och även om det kommer att dröja några år innan gemene man upplever ytorna som färdiga bedöms projektet från byarådets sida som avslutat.
På vissa ytor i Gölstorpsskogen och vid Åsborgen kommer inplantering av blandskog ske.