Stadgar

Stadgarna för Ärla Byaråd har faststallts vid Årsmötet14 mars 2017 där de antogs enhälligt varför de gäller i fortsättningen.

Här är de: Stadgar för Ärla Byaråd