Årsmöte 2020

Ärla Byaråd har haft Årsmöte 2020
den 19 mars  kl. 18.30 i Pingstkyrkan.

Bli medlem i Ärla Byaråd för endast kr 100 för hela 2020 och för hela familjen!

Endast medlemmar har rösträtt vid Årsmötet men alla Ärlabor är välkomna!
Detta var ett bra tillfälle att informera sig om vad som är på gång i Ärla och även att kunnat påverka besluten.

Information om Årsmötet har skett på Ärla Byaråds hemsida, Ärlabladet, Facebook och via affischer i samhället samt även på Ärla Vägförenings hemsida.
Någon annan form för kallelse har ej funnits.

Länkar till Årsmöteshandlingar och Årsmötesprotokoll finns här:

Föreningen bjuder på dricka, kaffe och smörgåstårta.

Läs här: Årsmötesprotokoll 2020

2019 < Årsmöten > 2021