Årsmöte 2020

Ärla Byaråd har Årsmöte 2020
den 19 mars  kl. 18.30 i Pingstkyrkan.

Bli medlem i Ärla Byaråd för endast kr 100 för hela 2020 och för hela familjen!

Endast medlemmar har rösträtt vid Årsmötet men alla Ärlabor är välkomna!
Detta är ett bra tillfälle att informera sig om vad som är på gång i Ärla och även att kunna påverka besluten.

Information om Årsmötet sker på Ärla Byaråds hemsida, Ärlabladet, Facebook och via affischer i samhället samt även på Ärla Vägförenings hemsida.
Någon annan form för kallelse kommer ej att finnas.

Länkar till Årsmöteshandlingar och Årsmötesprotokoll kommer att finnas här efter hand som de blir klara:

  • Program för Årsmötena för Ärla Byaråd och Vägförening
  • Dagordning
  • Verksamhetsberättelse för 2019
  • Resultatrapport för 2019
  • Balansrapport 31 december 2019
  • Verksamhetsplan för 2020
  • Budget för 2020

Föreningen bjuder på dricka, kaffe och smörgåstårta.