Aktiviteter & Projekt

Ärla Byaråds verksamhetsplan består av ett antal aktiviteter och projekt.

En aktivitet är ständigt pågående eller (regelbundet) återkommande och projekt har klart definierade projekt- och effektmål och är tidsbegränsat, är en planerad aktivitet som är unik och inte återkommande, och är en avgränsad arbetsuppgift som inte ingår i ordinarie verksamhet.

Flera aktiviteter och projekt är bra och goda idéer men kan vara svåra att få igång då det krävs en engagerad projekt- eller aktivitetsledare och ibland även engagerade deltagare.

Pågående Aktiviteter och Projekt

 • Ärlabadet är ett kommunalt bad som Ärla Byaråd sköter om
 • Ärlabladet är ett informationsblad som Ärla Byaråd ger ut 2 – 4 ggr per år för att informera Ärlaborna om sådant som bör vara intressant att få reda på.
 • Musikstipendiet delas ut till musikaliska ungdomar som går eller har gått i Ärla skola en gång per år.
 • Julgranen i Stationsparken.
 • Valborgsmässofirande är ett årligt arrangemang tillsammans med Ärla IF och Pingstkyrkan i Ärla.
 • Trafiksäkerhet på länsvägarna genom Ärla. Påverkan på myndigheter pågår men med dåligt resultat.
 • Väggkalender 2024

Kontakta respektive aktivitet eller projekt enligt:-
Musikstipendiet: musikstipendiet@aerla.se
Julgran: julgran@aerla.se
Valborgsmässofirande: valborg@aerla.se
Trafiksäkerhet: trafik@aerla.se
Badet: badet@aerla.se
Badpatrullen: badpatrull@aerla.se
Övriga: Kontakta någon i styrelsen, se Styrelsen – kontakt

Uppföljning av aktuella projekt sker vid styrelsemöte.

Projekt som väntar på en engagerad projektledare.

 • Mack 2.0 – Att åter etablera en mack i Ärla
 • GC-bana mellan Västra Gränd och Tegelbovägen. Projektet är beroende av att Ärla Vägförening har tagit över förvaltningen av park- och grönområden i Ärla.
 • Grannsamverkan. Det finns två mindre områden med grannsamverkan i Ärla och det behövs flera men detta är något som olika områden i Ärla behöver ta tag i själva.
 • Biltvätt i Ärla ev. vid macken är en idé som borde vara genomförbar.
 • Utegym vid lekparken på Tegelbovägen är en annan idé som kräver en entusiast.

Det finns naturligtvis hur många idéer som helst till sådant som borde vara bra för Ärla men allt kan inte göras samtidigt. Det är inte styrelsen för Byarådet som ska driva alla projekt. Det fordras entusiaster som är villiga att sätta tid och kraft på att driva projekt. Hör gärna av dig om du har en bra idé som du vill driva som ett Byarådsprojekt – eller kanske ett av projekten i listan som väntar på en projektledare.

Avslutade Aktiviteter och Projekt

Det finns ett antal projekt som redan har genomförts och avslutats, såsom Smart-macken i Ärla, fibernät i Ärla, Rastplats på cykelbanan, Ungdomsgård mm.