Årsmöte 2021

Ärla Byaråd ska ha Årsmöte
den 27 maj  kl. 18.30 på Ärlabadet.

Bli medlem i Ärla Byaråd för endast kr 100 för hela 2021 för hela familjen!

Endast medlemmar har rösträtt vid Årsmötet men alla Ärlabor är välkomna.
Årsmötet kommer att hållas på Ärlabadet för att kunna tillåta flera närvarande. En plan B finns ifall vädret blir oyjänligt.

Detta är ett bra tillfälle att informera sig om vad som är på gång i Ärla och även att kunna påverka besluten.

Information om Årsmötet sker på Ärla Byaråds hemsida, i Ärlabladet, på Facebook och via affischer i samhället samt även på Ärla Vägförenings hemsida.
Någon annan form för kallelse kommer ej att finnas.

Länkar till Årsmöteshandlingar och Årsmötesprotokoll finns här: