Årsmöte 2021

Ärla Byaråd ska ha Årsmöte 2021
den 22 april  kl. 18.30 i Pingstkyrkan.

Bli medlem i Ärla Byaråd för endast kr 100 för hela 2021 för hela familjen!

Endast medlemmar har rösträtt vid Årsmötet men alla Ärlabor är välkomna i den mån rådande pandemi så tillåter.
Detta är ett bra tillfälle att informera sig om vad som är på gång i Ärla och även att kunna påverka besluten.

Information om Årsmötet sker på Ärla Byaråds hemsida, Ärlabladet, Facebook och via affischer i samhället samt även på Ärla Vägförenings hemsida.
Någon annan form för kallelse kommer ej att finnas.

Länkar till Årsmöteshandlingar och Årsmötesprotokoll finns här:

  • Program för Årsmöten i Ärla Byaråd och Ärla Vägförening
  • Dagordning för Årsmötet
  • Verkamhetsberättelse för 2020
  • Resultatrapport för 2020
  • Balansrapport 31 december 2020
  • Verksamhetsplan för 2021
  • Motioner
  • Budget för 2021
  • Valberedningens förslag