Årsmöte 2021

Välkommen till Årsmötet i Ärla Byaråd.

Ärla Byaråds Årsmöte den 27 maj  kl. 18.30 på Ärlabadet blev ajournerad.

Årsmötet återupptogs torsdag 3 juni kl 18:30 i Pingstkyrkan.

Bli medlem i Ärla Byaråd för endast kr 100 för hela 2021 för hela familjen!

Endast medlemmar hade rösträtt vid Årsmötet men alla Ärlabor var välkomna.

Detta var ett bra tillfälle att informera sig om vad som var och är på gång i Ärla och även att kunna påverka besluten. Antalet medlemmr och intressenter var tyvärr lågt.

Information om Årsmötet har meddelats på Ärla Byaråds hemsida, i Ärlabladet, på Facebook och via affischer i samhället samt även på Ärla Vägförenings hemsida.
Någon annan form för kallelse fanns ej.

Länkar till Årsmöteshandlingar och Årsmötesprotokoll finns här:

Protokoll Årsmötet 2021

2020 < Årsmöten > 2022