Ärlabladet

Ärlabladet är ett av Ärla Byaråds och Ärla Väg-förenings sätt att meddela sig med Ärlaborna. Bladet utges med upp till fyra nummer per år – men det blir till helst när det känns nödvändigt eller när någon stöter på och vill ta upp en angelägen fråga.

I mån av plats kan bladet även innehålla annan information än sådan som kommer från Ärla Byaråd och Ärla Vägförening, bland annat information från Ärlas andra föreningar och företag.
Givetvis försöker vi att berätta om sådant som händer just i Ärla och som kan beröra Ärlaborna.

Det senaste Ärlabladet kom ut i i månadsskiftet maj/juni på papper (2 sidor) och i en pdf-version här på hemsidan.
Pappersversionen delas ut gratis inom samhället av frivilliga. Det kommer även att finnas i Coop Ärla i några exemplar för de som inte har fått Ärlabladet i brevlådan.
Tryckerikostnaden, knappt 600, tas av Ärla Byaråd och betalas av medlemsavgifterna. Pingstkyrkan bidrar genom att trycka bladet mycket billigt!

Tills nu har Eirik Isene varit ensam och gratis redaktör och utgivare.

Hör av er till eirik@isene.se eller 070 623 1209 om ni vill påverka innehållet i Ärlabladet.

Glöm inte att kolla byarådets och vägföreningens hemsidor för senaste nytt!

Senaste och tidigare utgåvor av Ärlabladet:

Ärlabladet Nr 2 juni 2022

Ärlabladet Nr 1 februari 2022

Ärlabladet Nr 3 oktober 2021

Ärlabladet Nr 2 maj 2021

Ärlabladet Nr 1 april 2021

Ärlabladet Nr 3 oktober 2020

Ärlabladet Nr 2 Maj 2020

Ärlabladet Nr 1 mars 2020

Ärlabladet Nr 2 november 2019

Ärlabladet Nr 1 april 2019

Ärlabladet Nr 3 november 2018

Ärlabladet Nr 2 juni 2018

Ärlabladet Nr 1 januari 2018 

Ärlabladet Nr 1 februari 2017

Ärlabladet Nr 3 december 2016

Ärlabladet Nr 2 Maj 2016

Ärlabladet Nr 1 Februari 2016

Ärlabladet Nr 3 December 2015

Ärlabladet Nr 2 September 2015

Ärlabladet September 2015

Ärlabladet Februari 2015

Ärlabladet Juni 2014

Ärlabladet April 2014

Ärlabladet Februari 2014

Ärlabladet November 2013