Ärlabladet

Ärlabladet är ett av Ärla Byaråds och Ärla Väg-förenings sätt att meddela sig med Ärlaborna. Bladet ges ut av Ärla byaråd med upp till fyra nummer per år eller oftare om det finns behov för det. Normalt förfogar vägföreningen över en av fyra kolumner och byarådet de resterande tre.

I mån av plats kan bladet även innehålla annan information än sådan som kommer från Ärla Byaråd och Ärla Vägförening, t.ex information från Ärlas andra föreningar och företag.
Givetvis försöker vi att berätta om sådant som händer just i Ärla och som kan beröra Ärlaborna.

Pappersversionen delas ut gratis inom samhället av ideella krafter. På Coop Ärla och Ärla Pizzeria lämnas några exemplar för de som inte har fått Ärlabladet i brevlådan.

Tryckerikostnaden, ungefär 1’200 kronor per utgåva, tas av Ärla Byaråd och betalas av medlemsavgifterna. Pingstkyrkan bidrar genom att trycka bladet mycket billigt!

Vill du få medlemsmejl och Ärlabladet per mejl? Anmäl dig till medlem@aerla.se

Joakim Thörne är redaktör sedan juni 2023, före honom var Eirik Isene redaktör.

Ärlabladet ges ut av Ärla byaråd.

Hör av dig till arlabladet@aerla.se om du vill påverka innehållet i Ärlabladet.

Kom ihåg att kolla byarådets och vägföreningens hemsidor för senaste nytt!

Senaste och tidigare utgåvor av Ärlabladet:

År / NrNr 1Nr 2Nr 3Nr 4Not
2024feb 2024
2023feb 2023juni 2023nov 2023
2022feb 2022juni 2022nov 2022
2021april 2021maj 2021okt 2021
2020mars 2020maj 2020okt 2020
2019april 2019nov 2019
2018jan 2018juni 2018nov 2018
2017feb 2017
2016feb 2016maj 2016dec 2016
2015feb 2015sep 2015
sep 2015 v2
dec 2015
2014feb 2014april 2014juni 2014
2013nov 2013

Se även Medlemsmejl

Utdelningsområden