Julgran i Ärla

Det ska bli julgran/adventsgran även i år. Avsikten är att detta ska vara en tradition i Ärla.
Men vi har just nu ingen. Vi tar gärna emot en lämplig gran. Hör gärna av er till Ulf Nilsson eller Calle Bergman.

Årets julgran fick nytt fundament, ny elmatning och blev utsmyckad med ny toppdekoration.

Vi vill framföra vårt tack till:

  • Ärla cementgjuteri för bistånd till nytt fundament.
  • Marcus Nilsson för grävningar och resning av gran
  • Jan Lindholm för utförande av toppdekoration

Samt alla andra som bistått med dåd och råd i arbetet. Projektledare var Ulf Carlsson! 

Ärla Byaråd bekostade julgransbelysningen 2020. Den kan förhoppningsvis användas i de kommande åren.

Granen ska helst kunna resas innan söndagen 1: advent och tas ner i slutet av februari.