Julgran i Ärla

Det blev julgran/adventsgran även i år. Avsikten är att detta ska vara en tradition i Ärla.

Årets julgran fick nytt fundament, ny elmatning och blev utsmyckad med ny toppdekoration.

Vi vill framföra vårt tack till

  • Ärla cementgjuteri för bistånd till nytt fundament.
  • Marcus Nilsson för grävningar och resning av gran
  • Jan Lindholm för utförande av toppdekoration

Samt alla andra som bistått med dåd och råd i arbetet. Projektledare är Ulf Carlsson! 

Ärla Byaråd bekostade julgransbelysningen 2020. Den kan förhoppningsvis användas i de kommande åren.

Granen tas ner i slutet av februari.