Utdelningsområden

Ärlabladet delas ut i följande områden:

  1. Område runt Löta inkl Svanäsvägen från nr 27 (25 ex)
  2. Område öster om Svanäsvägen samt Svanäsvägen jämna nr (40 ex)
  3. Område väster om Svanäsvägen samt Svanäsvägen udda nr exkl Löta (50 ex)
  4. Område mellan kvarnen och brandstationen, inkl Gölstorp (45 ex)
  5. Område mellan kiosken och Eka, exkl Ekavägen, inkl. Alviksvägen och Furuborg (115 ex)
  6. Område Tegelbovägen med sidogator, Skogalundsvägen, Västra vägen, Rinkestavägen från strax norr om Alviksvägen (110 ex)
  7. Område Tunavägen och gatorna ner mot Stationsvägen (70 ex)
  8. Område Ekavägen och österut till i höjd med Åsborgen (80 ex)
  9. Område från Östergården till Medje (35 ex)
Utdelningsområden för Ärlabladet

Utdelningsområden, text och karta (pdf)