Kartor över Ärla

Besökskarta 2015. Ärla finns inte med på senare versioner av Besökskartan över Eskilstuna kommun.

Lantmäteriets karttjänst.
Detta är en karttjänst som spänner över hela Sverige med detaljer ned till enskilda fastigheter.
Här kan ni till exempel se hur Ärla se ser ut idag med karta och/eller flygfoto. Det är möjligt att se var fastighetsgränserna går.
Det finns även flygfoton över samhället från 1960 och 1975.

Eskilstuna kommuns karta. Annan länk.
Här kan man hitta pågående arbeten etc.

Trafikverkets Vägtrafikflödeskartan.
Sök på ”Ärla”

Riksantikvarieämbetets karta över fornfynd.
Här kan man se vilka fornfynd som finns registrerade.

Eniro Historiska flygfoton.
Växla mellan dåtid (1955-1967) och nutid (2018-2020).

Här finns även en kort beskrivning av Ärla samhälle idag.
Beskrivning av Ärla stationssamhälle