Årsmöte 2015

Ärla Byaråd kallade till Årsmöte
den 19:e mars kl 19.00 i Pingstkyrkans kafé
.

Alla Ärlabor var välkomna!

Här är Årsmöteshandlingarna:

  • Dagordning för Stämman/Årsmötet
  • Verksamhetsberättelse för 2014
  • Det fanns inga ekonomiska transaktioner under 2014 och heller inga pengar varför det heller inte finns någon ekonomisk redovisning för 2014.

Här är protokollet från Årsmötet i Ärla byaråd.

Bli gärna medlem! Stöd Ärla Byaråd och Ärla!
Medlemsavgiften för 2015 är endast kr 100 och kan betalas in på bankgiro 576-5342. Glöm inte att ange namn och adress.

 

(2014) < Årsmöten > 2016