Årsmöte 2022

Årsmötet 2022 avhålles 17 mars kl 18:30 i Pingstkyrkan.

Årsmötet samarrangeras med Ärla Vägförening.
Endast medlemmar har rösträtt vid Årsmötet men alla Ärlabor är välkomna.
Föreningarna bjuder på kaffe med dopp.

Detta är ett bra tillfälle att informera sig om de projekt och evenemang som är på gång i Ärla och även att kunna påverka besluten om dessa.

Välkommen till Årsmötet!

Information om Årsmötet meddelas här på Ärla Byaråds hemsida, i Ärlabladet, på Facebook och via affischer i samhället samt även på Ärla Byaråds hemsida.
Någon annan form för kallelse kommer ej att finnas.

Länkar till Årsmöteshandlingar och Årsmötesprotokoll finns här:
Det kommer inte att finnas Årsmöteshandlingar på papper vid mötet – ta med egna utskrifter.

Vi bjuder på kaffe med dopp.

Protokollet från Årsmötet 2022 .

Bli medlem i Ärla Byaråd för endast kr 100 för hela 2022 för hela familjen!

2021 < Årsmöten > 2023