Ny i Ärla

Är du nyinflyttad eller kanske återinflyttad? Här finns lite information som vi hoppas du tycker är intressant och till hjälp.

Vi skulle gärna kunna adressera alla nyinflyttade personligen men ett abonnemang hos SPAR är alldeles för dyrt för vår förening. Vi har försökt att få information via Eskilstuna kommun men de hänvisar till GDPR…

Ärla är sedan 1971 del i Eskilstuna kommun. Ärila landskommun inrättades 1863, namnändrades till Ärla 1927, vid den på 1900-talet första kommunreformen 1952 slogs man samma med Stenkvista till Ärla-Stenkvista för att 1971, vid den andra kommunreformen, bli en del av Eskilstuna kommun.

Ärla Byaråd är en allmännyttig, ideell och opolitisk förening som har till ändamål att:-

  • Fungera som opolitiskt språkrör och remissinstans gentemot myndigheter, förvaltningar, nämnder, företag och organisationer som styr eller påverkar livet för invånarna inom Ärla stationssamhälle med omgivning.
  • Initiera, samordna, driva eller stötta projekt som är till gagn för Ärlaborna och Ärlabygden.

Byarådet står bakom initiativ som gång- & cykelbanan mellan Ärla och Eskilstuna (del av banvallen till nedlagda Norra Södermanlands Järnväg (NrSlJ). Byarådet ordnar gemensam julgran och är medarrangör till Valborgsfirandet i samhället.

Byarådet har efter avtal med Eskilstuna kommun ansvaret att sköta Ärlabadet, vid Åsborgens IP.

Medlemmarna i styrelsen för Ärla Byaråd presenteras på webbplatsen www.aerla.se där man även kan läsa om aktuella och slutförda projekt och aktiviteter.

Allt arbete som sker i byarådets namn är ideellt och oavlönat. Medlemsavgifter, sponsorbidrag och andra bidrag används i byarådets olika aktiviteter och projekt.

Ärla samhälle

I Ärla samhälle finns förskola, en låg- och mellanstadieskola och ett äldreboende, Ärlagården, som alla drivs av kommunen. Serviceutbudet består av Coop Ärla, Ärla Pizzeria och Löta handelsträdgård. Svenska kyrkan och Pingstkyrkan finns i samhället, Ärla kyrka ligger c:a 7 km sydväst om samhället, längs med Riksväg 53 (innan järnvägen kom 1894 var det kring kyrkan samhället var organiserat). Det finns också ett kommunalt räddningsvärn med en brandstation som har en släckbil och en FIP-bil (första insatsperson). Brandstationen har tidigare drivits av den frivilliga brandkåren Ärla Brandkår och innan det som en deltids­brand­station. Orten hade tidigare en järnvägsstation, den blev nedlagd 1994 när Svealandsbanan ändrade bansträckningen. Det tidigare stationshuset inrymmer nu förutom privatbostäder även pizzerian. Från järnvägs­stationen gick även ett stickspår, några hundra meter långt, österut till ett grustag. Den tidigare banvallen till Eskilstuna är sedan 2015 upprustad till gång- och cykelbana och ridled. Bland föreningar finns Ärla IF (fotboll, friidrott, orientering och skidåkning), skytteförening och Ärlaortens Ryttarförening.

____________________________________________________

Brandstation

Det finns en brandstation i Ärla. Har du behov av släckning av brand, eller annan nödhjälp, ringer du förstås 112.

Bokbuss

Bokbussen (Biblioteksbussen) kommer emellanåt till Ärla, se Biblioteksbussens hemsida.

Buss

Buss nr 19 går till och från Eskilstuna (och vidare till/från Bälgviken). De flesta bussar utgår från Stations­vägens södra sida (mot Coop) och går via Brandstationen (och Skansen) men vissa bussar går via Ribbingelund och då kliver man på bussen på Stationsvägens norra sida. I Eskilstuna stannar bussen bl.a. vid Sveaplan och Kyrkogatan (runt hörnet från polisstationen). (Sörmlandstrafiken)

Evenemang

I och omkring Ärla arrangeras olika evenemang, en del av dem i byarådets regi, se ”Aktuellt” på hemsidan www.aerla.se för en lista och beskrivningar.

Gator och vägar

Genomfartsvägarna i Ärla, Svanäsvägen, Stationsvägen och Rinkestavägen är länsvägar och sköts av Trafikverket. Felanmälan görs direkt till Trafikverket på telefon 0771-921 921 eller via Trafikverkets hemsida. De flesta av samhällets gator sköts av en vägförening, se nedan.

Gym

Vid Åsborgen finns ett gym tillgängligt för den som är medlem i Ärla IF och har köpt en ”tagg”, se Idrottsföreningar nedan.

Hesa Fredrik

Se VMA nedan.

Idrottsföreningar

Ärla IF (fotboll, friidrott, orientering och skidåkning), skytteförening och Ärlaortens Ryttarförening. Se Föreningar i Ärla.

Lokala företagare och hantverkare

I Ärla bor många företagare och hantverkare som kan vara behjälpliga för arbeten lokalt, en del av dessa har valt att presentera sig på Byarådets webbplats www.aerla.se, se Företag i Ärla.

Motionsspår

Se Åsen nedan.

Papperskorgar

Det finns papperskorgar utplacerade i Ärla, bl.a. vid Coop, vid busskurerna på Stationsvägen, vid skolan och vid lekplatsen på Tunavägen samt sommartid vid Ärlabadet.

Postnummer

Ärla har postnummer 635 36 och 635 37 (före mars 2019: 640 43).

Sophämtning

Sophämtning sköts av Eskilstuna Energi & Miljö, EEM, och man kan registrera sig på deras webbplats (eem.se) för att få notis om ändrade hämtnings­dagar. EEM erbjuder även sopkärl för trädgårdsavfall (brun tunna), tömning under april till oktober.

I Ärla har vi sopsortering med olikfärgade påsar. Behöver man påfyllning sätter man en påse av önskad färg i sin brevlåda så lämnar Postnord en ny rulle någon dag senare.

Stationsparken

Stationsparken, det som tidigare var bangård till Ärla station, har en privat fastighetsägare. En del aktiviteter har fastighetsägarens tillstånd och i övrigt är det ännu tillåtet att ströva där – tänk på Allemansrätten!

Vatten

De flesta fastigheter inom samhället får vatten från det lokala vattenverket som tar vatten från åsen. En del fastigheter har egen brunn.

VMA

Det finns ingen ”Hesa Fredrik” i Ärla, lyssna i stället på radio eller ladda ner och aktivera vma-tjänsten i någon app (till din smarta telefon). Ibland ljuder en signal i Ärla, den är riktad till räddningstjänstens personal. Signalen på tisdagar klockan 18:30 gör dem uppmärksamma på att det är dags att träna.

Vårdcentral

Det finns en vårdcentral med en distriktssköterska på Stationsvägen 16 (mitt emot pizzerian) som är öppen för alla, oavsett vilken vårdcentral man är registrerad på. Öppet tisdagar 08:30 – 11:30.

Tidbeställning gör man på tel. 016-585 80 60 hos Achima Care Fristadens Vårdcentral som även administrerar Ärla VC. Se Vårdcentral i Ärla.

Vägförening

De flesta av samhällets gator sköts av Ärla vägförening, undantaget genomfartsvägarna Svanäsvägen, Stationsvägen och Rinkestavägen vilka är länsvägar och sköts av Trafikverket. Alla fastighetsägare i samhället är automatiskt medlemmar i vägföreningen, årsavgiften bestäms på årsmötet, dit alla medlemmar är välkomna, och faktureras årligen och fakturan brukar sändas ut i mars-april-maj. Se Ärla vägförening.

Åsborgen

Åsborgen ligger strax öster om samhället, utmed vägen mot Eklången. Här bor idrotts­föreningarna och här finns fotbollsplaner och gym.

Åsen

På Åsen finns tre motionsspår utmärkta: Ett elljusspår 2.5 km samt två uppmärkta spår på 5 km (gul markering) och 10 km (grön markering). Det finns gott om stigar att promenera och springa på. Tänk på att marken är privatägd. Det finns även några gårdar på åsen, bl.a. Blåhäll, Gustavsberg och Oskarsborg. På åsen har RH betong sin fabrik och det finns spår av tidigare industri, bl.a. en såg och där Ärla IF:s sten står låg tidigare ett tjärkokeri. Till grustaget bakom Tunavägen, dit stickspår från bangården gick, hörde även en stenkross. På åsen finns även en skjutbana och en pistolskyttebana, strax öster om vattentornet. Tänk på Allemansrätten!

Återvinningscentral

Förpackningar i glas, metall, papper och plast samt returpapper kan lämnas på returstationen vid Coop.

Närmsta återvinningscentral ligger i utkanten på Eskilstuna, södra infarten på väg 53. Du hittar dit via vägen till Hällberga och Stenkvista. Där lämnas grovsopor, el-sopor, miljöfarligt avfall, batterier, lampor m.m. likväl som funktionsdugliga saker man inte längre behöver, för återbruk. Dina avlagda saker dyker kanske upp i Re-tuna (ligger vid Eskilstunas andra ÅVC i de västra delarna av staden)?

Ärlabadet

Ärlabadet tillhör Eskilstuna kommun men sköts av Ärla byaråd. Det är fritt att använda och du lämnar badet, precis som alla andra gemensamma områden, i det skick du själv vill finna det i.

Ärlabladet

Ärlabladet är ett av Ärla byaråds och Ärla vägförenings sätt att meddela sig med Ärlaborna. Byarådet producerar och distribuerar Ärlabladet som utkommer minst två gånger per år i tryckt form och däremellan kan utgåvor i elektronisk form ges ut. Samtliga utgåvor finns på webbplatsen www.aerla.se.

Ärla byaråd

Byarådet vill att alla Ärlabor är medlemmar, då kan man driva frågor viktiga för medlemmarna med större tyngd, t.ex. gentemot Eskilstuna kommun.

Medlemsavgiften är 100.- per år och hushåll. Du betalar antingen via bankgiro 576-5342 eller Swish till 123 488 4045. Meddela namn och adress.

Har du idéer, frågor, synpunkter eller annat är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen.

Återigen – Välkommen till Ärla, hoppas ni ska trivas här!

Vill du veta vad som pågår och är på gång i Ärla? Titta in på byarådets hemsida (det är där du är nu), byarådets sida på Facebook (”Ärla Byaråd”) och Facebook-gruppen ”Vi som gillar Ärla”. Prata med dina grannar, de har kanske information att dela med sig av?

Anmäl dig gärna till byarådets medlems-e-utskick, se Medlemsmejl.

____________________________________________________

Hittade du inte det du sökte här? Har du tips eller information om något i Ärla? Hör gärna av dig! Kontaktuppgifter för byarådets styrelse hittar du här.