Ströva i Ärla

Som en del av projektet ”Lövängsskogen” har även Gölstorpsskogen städats och gångstigar iordningsställts. Ingångar till skogen finns markerade på plats, se även kartan nedan. Tack till Tomas L som tillhandahållit kartan!

Har du frågor så kontaktar du någon i byarådets styrelse.

Som överallt – Allemansrätten!

Gölstorpsskogen

Bilden ovan som pdf