Ströva i Ärla

Som en del av projektet ”Lövängsskogen” har även Gölstorpsskogen städats och gångstigar iordningsställts. Ingångar till skogen finns markerade på plats och snart kommer även kartskisser med stigar och ingångar att publiceras här.

Har du frågor så kontaktar du någon i byarådets styrelse.

Som överallt – Allemansrätten!