Väggkalender

Det var lite hastigt påkommet och urvalet av bilder vi hade åtkomst till var ganska begränsat. Till kommande års kalendrar hoppas vi få tillgång till flera bilder och vykort så har du några du tror kan vara av intresse så hör du av dig. Vi lånar och skannar, och återlämnar.

Försäljningen börjar vid julgranständningen i Stationsparken första advent söndagen 3 december 2023 och därefter hos Coop Ärla. Pris 100.-

Här nedan visas omslaget och ett uppslag från kalendern.

Omslag
Januari månads uppslag – övre delen
Januari månads uppslag – nedre delen

Ärla byaråd tackar sponsorer och projektdeltagare!

Sponsorer:
Pingstkyrkan i Ärla
Coop Ärla
Stenkvista-Ärla församling
Blankettbanken.se