Utskick av Medlemsmejl

Medlemsmejl skickas från mejladress medlem@aerla.se.

I en flik i medlemsregisterfilen noteras de mejladresser som anmälts för utskick av medlemsmejl, dessa kopieras och läggs i OBS! – Bcc-fältet – OBS! – så att vi inte berättar vidare vilka som står som mottagare och hur många.

I Medlemsmejlets olika adressfält läggs mejladresser enligt följande:
Till: medlem@aerla.se
Cc: styrelsen@aerla.se (Carbon copy)
Bcc: Mejladresserna som anmälts för utskick (Blind carbon copy)