Ärlabadet

Ärlabadet har nu fullt tjänlig vatten-kvalitet. Dvs det går jättebra att bada i Ärlabadet igen!

Ärlabadet är ett kommunalt bad. Ärla Byaråd sköter underhåll och förvaltning och får ett bidrag som ska täcka direkta kostnader.
Ärla Fastighetsägarförening hade hand om underhållet tills Ärla Byaråd tog över. Dock, ingen av föreningarna har tidigare fått något bidrag från Förvaltningen för Kultur och Fritid som är de som ansvarar för kommunens badplatser men nu har vi fått kr 15 000 för tidigare års skötsel.

Det fanns en plan för förbättring av badet med omgivning som genomfördes under 2018 som omfattade ett åtagande från Fritidsförvaltningen där de ska ta hand om sophantering, sätta dit en bajamaja som de ska sköta samt att nya bord med fasta bänkar ska sättas upp och att nya bryggor ska läggas ut.
Det mesta av detta har redan gjorts. Bajamajan var på plats och omklädningsrummen fräschades upp. Det har tillkommit flera bord med fasta bänkar mm.

Ärla Byaråd bjöd in till en städdag på Ärlabadet då vi ville se till att badet blir minst lika fint 2019 som det var förra året.
Vi var några få som dök upp och gjorde jobbet.
Tyvärr hade ett gäng smågrabbar utan tankeförmåga men med sprayburkar gjord jobbet svårare. Det är synd att dessa grabbar inte kan inse att de förstör för Ärlaborna. Badet är vårat bad och ingen annans. Det är vi som får göra  jobbet med att städa efter dessa barn som inte ens kan stava. Se bilder längs ner på denna sida. 

Ärla Byaråd har nu ett avtal med Fritidsförvaltningen:

Överenskommelse Ärlabadet

Överenskommelse angående skötsel av Ärla badplats och gäller under perioden
2019-05-01 – 2020-04-30 med automatisk förlängning på 1 år om ej avtalet sägs upp
30 dagar innan avtalstidens utgång.

Åtagande Ärla Byaråd:
Inför badsäsongen (1 juni – 31 augusti)

 • Iordningsställande av badplatsen för sommarbruk, inklusive utläggning av badsand
 • Planering av eventuell simskola
 • Kontroll av bryggor, pumpar, frälsarkrans och övrig utrustning

Under säsong veckovis:

 • Löpande underhåll, som borttagning av klotter, städning, kontroll av skräp i vattnet.
 • Kontroll av säkerhetsutrustning
 • Kontroll av pump
 • Driftsättning av ytvattenrening när behov finns.
 • Städning av strandområde
 • Kontroll av bryggor, pumpar, frälsarkrans och övrig utrustning
 • Rapportering till Kultur- och fritid vid skador på anläggningen

Efter badsäsongen:

 • Iordningsställande inför vinter
 • Tillsammans med kommunrepresentant utförs Inspektion och planering av underhållsåtgärder att bli utförda innan nästa badsäsong.

Åtagande Kultur- och fritid

 • Vattenprov för analys hos VA-verket
 • Utbytesmaterial om så behövs (säkerhetsanordningar, pump)
 • Utplacering av toalett och tömning av densamma under badperioden
 • Borttransport av toalett efter badsäsongens slut
 • Frekvent tömning av soptunnan under badsäsongen.

Ersättning

 • För skötselarbetet erhåller föreningen ett årligt driftbidrag från Eskilstuna Kommun om 5000 kr/år att utbetalas under maj månad.

Kontaktpersoner

 • Kontaktperson – Kultur och Fritid, Billy Wimmeros 072 977 7100
 • Kontaktperson – Ärla byaråd, Ebbe Bergström 076 9373416

__________________________________________________________

Badet anlades ursprungligen av Börje Karlsson och hans skolklass på Rekarnegymnasiet.
Läs här om Hur Ärlabadet kom till.
Ett stort tack till Börje Karlsson för hans stora insats för Ärlabornas fina badplats!

Så här såg det ut vid början av badsäsongen 2020.