Årsmöte 2023

Årsmötet 2023 avhålles 16 mars 2023 med start kl 18:30 i Pingstkyrkan.

Årsmötet samarrangeras med Ärla Vägförening och byarådets årsmöte körs direkt efter vägföreningens årsstämma.
Endast medlemmar har rösträtt vid Årsmötet men alla Ärlabor är välkomna.

Om du inte redan betalt medlemskap för 2023 så kan du göra det genom den här länkade sidan.

Detta är ett bra tillfälle att informera sig om de projekt och evenemang som är på gång i Ärla och även att kunna påverka besluten om dessa.

Välkommen till Årsmötet!

Information om Årsmötet meddelas här på Ärla Byaråds hemsida, i Ärlabladet, på Facebook och via affischer i samhället samt även på vägföreningens hemsida.
Någon annan form för kallelse kommer ej att finnas.

Länkar till Årsmöteshandlingar och Årsmötesprotokoll kommer att finnas här allteftersom de är klara:
Det kommer inte att finnas Årsmöteshandlingar på papper vid mötet – ta med egna utskrifter.

  • Dagordning
  • Verksamhetsberättelse för 2022
  • Resultatrapport för 2022
  • Balansrapport 31 december 2022
  • Revisorernas berättelse.
  • Verksamhetsplan för 2023 inklusive budget 2023
  • Motioner och Styrelsens förslag
  • Valberedningens förslag

Beroende på regionens rekommendationer så kanske vi bjuder på kaffe med dopp.

Protokollet från Årsmötet 2023.

Bli medlem i Ärla byaråd

2022Årsmöten – (2024)