Styrelsemöte

Tid och plats för nästa styrelsemöte i Ärla byaråd meddelas på sidan ”Aktuellt”.

Intresserade medlemmar är hjärtligt välkomna i mån av plats!