Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte i Ärla byaråd är planerat för torsdag 23 mars klockan 18:00 i Pingstkyrkans café. Intresserade medlemmar är hjärtligt välkomna i mån av plats!