Musikstipendium

Ärla Byaråd kan nu presentera ett nygammalt stipendium som kan delas ut till elever vid Ärla Skola eller som har gått på Ärla skola och som hyser ett stort intresse för musik.

Stipendiet bygger på Arne Wikströms Minnesfond på Rekarne Sparbank som Ärla Byaråd har fått ta hand om. Fonden har legat orörd i många år men väcks nu åter till liv. Byarådet har utsett en Stipendiekommité som består av Karin Svarfvar, Christer Dahlin och Annika Hansander.
Stipendiekommitén beslutar år för år om stipendium ska delas ut till en, flera eller ingen samt storleken på stipendiet. Läs mera om reglerna under Stadgar för Arne Wikströms Minnesfond.

Stipendier delas ut en gång per år i samband med Valborgsmässofirandet och kan sökas genom ifylld ansökansblankett som skickas in senast 1 mars till Ärla Byaråd, Box2, 63536 Ärla, eller via e-post till musikstipendiet@aerla.se

Frågor kan ställas per email till musikstipendiet@aerla.se . Stipendiekommitén tar kontakt med intresserade.

Stadgar

Här finns stadgarna för Arne Wikströms Musikstipendium i ett nedladdningsbart pdf-format.

Ansökningsblankett.

Här finns en blankett att fylla i för att kunna ansöka om stipendium i form av en nedladdningsbar pdf-fil.

Uppmuntra gärna barn och ungdomar, som har ett stort intresse för musik och musicerande och som genom övning utvecklat sin sångröst/sitt spel på instrument, att söka stipendiet med målsmans kännedom.

Affisch

Här finns en affisch som kan ge info om musikstipendiet i form av en pdf-fil.