Klart: Mack i Ärla (2015)

Macken har stängts

Macken hade ett tillfälligt bygglov som inte förlängdes då platsen ligger inom ett vattenskyddsområde.

Eskilstuna kommun har erbjudit sig hjälpa till att hitta möjliga platser inom kommunens markbestånd men ännu har det inte resulterat i en ny etablering.

Ärla byaråd söker projektledare för Mack 2.0.

_________________________________________________________________

Så här gick det till när macken etablerades

Macken i Ärla var ett projekt i Ärla Byaråd med avsikten att få hit en containerbaserad mack. Företaget Smart Energy AB erbjöd en lösning som är relativ enkel och billig.

Macken är stor som en container, som kan ställas upp på lämplig plats i samhället. Det erfordras dock att det finns anordning som kan ta hand om ev spill, under plattan där man ställer bilen under tankning.

Macken innehåller en tank med 15 000 liter 95 oktanig bensin och en tank med 15 000 liter diesel. Till detta finns det två pumpar, en för vardera, där man kan betala med kort (endast).

Projektet är nu avslutat. Det är Kim Lemon som inom Ärla Byaråd har varit drivande och ansvarig i dessa frågor. Det var inte helt enkelt för företaget att få tillstånd att anlägga och driva macken.

Macken är ett resultat av ideellt och idogt arbete i ett projekt inom Ärla Byaråd!! Ännu en orsak att bli medlem i Ärla Byaråd för endast kr 100 per år!