Ärla-skylt

Projektet är för närvarande vilande.

Den gamla Ärla-skylten som stod bredvid perrongen vid Ärla station har plockats ner av byarådet och ska genomgå restaurering för att sedan åter sättas upp någonstans i Ärla.

Skylten var placerad cirka 50 meter öster om stationsbyggnaden, den är c:a 50 cm hög och 120 cm bred, vitmålad masonit över plankor på fram och baksida och med bokstäver i svartmålad masonit.

Har du foton eller vykort där skylten syns? Hör av dig till Sven Wallén på sven@aerla.se