Årsmöte 2017

Ärla Byaråd hade Årsmöte 2017
den 14 mars  kl. 19.00 i Pingstkyrkan.

Bli medlem i Ärla Byaråd för endast kr 100 för hela 2017.

Endast medlemmar hade rösträtt vid Årsmötet men alla Ärlabor var välkomna!

Årsmöteshandlingar:

Vid mötet presenterades olika avslutade och pågående projekt:

 • Bryggarskogen
 • Fibernät i Ärla
 • G/C-bana på Banvallen
 • Kurser i hjärt- och lungräddning
 • Ny Mack i Ärla
 • Trafiksäkerhet
 • Ungdomsgård och -aktiviteter
 • Utegym
 • Valborg
 • Ärlabladet
 • Ärlabadet
 • Grannsamverkan
 • Boendemiljö i Ärla 

Alla intresserade var välkomna! Föreningen bjöd på kaffe med dopp.
 – – men det var endast 23 Ärlabor som funnit det mödan värd att infinna sig på mötet. 
Mötet var livligt och alla deltog i diskussionerna.

Styrelsen redogjorde för ett möte som Calle Bergman, Peter Johansson och Eirik isene hade haft med Arne Jonsson, Landsbygdsrådet.
Minnesanteckninger finns här.

Daniel Vikström valdes till ny ordförande efter Calle Bergman.

Stadgeförslaget antogs enhälligt.

Årsmötesprotokoll

Underskrifter av Årsmötesprotokoll

2016 < Årsmöten > 2018