Ärla Byaråd

Ärla Byaråd är en ideell, allmännyttig förening i Ärla med organisationsnr 802490-6102.
Som allmännyttig förening ska vi söka bidrag från Eskilstuna kommun för olika projekt och även begära hjälp med åtgärder som projekten vill åstadkomma.

Föreningen ska kanalisera Ärlabornas krav och önskemål gentemot politiker, nämnder, myndigheter och kommunala förvaltningar etc.

Det behövs även en organisation som kan driva projekt på Ärla-nivå som inte en enskild förening eller organisation kan ta på sig. Se listan över ”Aktiviteter och Projekt” som redovisas på Ärla byaråds hemsida. använd menyerna.

Det är inte avsikten att Ärla Byaråd ska ta över evenemang, arrangemang och projekt som föreningar och organisationer i Ärla redan driver eller kan komma att vilja ta ta hand om. Ärla Byaråd kan initiera, stödja och informera.

Hur gick det till när Ärla Byaråd bildades?

Det hela började som en diskussion i styrelsen för Ärla Vägförening. Styrelsen insåg att det fanns mycket som borde göras men som vägföreningens styrelse förhindrades att ta sig an eftersom man enligt lag inte fick. Ärla Vägförening är en samfällighetsförening som är satt att styra över samfälligheten Ärla ga:1, dvs Ärlas vägar enligt Lantmäteriets definition. Ärla Vägförening fick helt enkelt inte syssla med annat än vägarna!

Det hindrade ju inte att man pratade om annat än vägar. Man beslöt sig för att försöka bilda Ärla Byaråd. Detta var orsaken till att styrelsen i Ärla Byaråd till en början hade ordförande, sekreterare och kassör gemensamt. För tillfället är sekreterare och kassör fortfarande samma i båda föreningarna men det finns en ny ordförande i Ärla Vägförening.
Men styrelsens sammansättning är inte på något vis låst. Det finns plats för flera engagerade personer i styrelsen. Det väljs nya ledamöter till styrelsen vid Årsmötet i mars månad varje år och de som sitter där nu kan bytas ut. Märk väl att Ärla Byaråd inte endast består av en styrelse, utan består främst av dess medlemmar.

Det som också hände var att Ärla Fastighets-ägarförening lades ner varvid Ärla Byaråd tog över föreningens medel och aktiviteter som till exempel Ärlabadet, Ärlabladet och valborgsfirandet.
Ärla Byaråd finns där nu för hela Ärla, inte endast för fastighetsägarna.

Det är önskvärt att fler Ärlabor intresserar sig ännu mera för Ärlas vä och väl och Ärlas utveckling.

Engagera dig i ett av Byarådets projekt!

Ärla byaråd och Ärla vägförening är två olika föreningar som har olika syfte, mål och medel.

Bli medlem i Ärlabyaråd! Stöd Byarådet och Ärla!
Medlemskapet kostar endast kr 100 per år – för hela familjen och kan betalas in på bankgiro 576-5342. Kom ihåg att ange namn och adress.

Pengarna går till tryckning av Ärlabladet, underhåll och skötsel av Ärlabadet, utsmyckning i Ärla, olika trivselarrangemang etc.

Du kan som Ärlabo komma med förslag till aktiviteter och nya projekt som du tycker att Ärla Byaråd bör ägna sig åt eller stödja. Du bör gärna själv vilja vara med att driva dessa eller i alla fall ta del a dem.