Ärla Byaråd

Ärla Byaråd är en idéell, allmännyttig förening i Ärla med organisationsnr 802490-6102.
Som allmännyttig förening ska vi söka bidrag från Eskilstuna kommun för olika projekt och även begära hjälp med åtgärder som projekten vill åstadkomma.

Föreningen ska kanalisera Ärlabornas krav och önskemål gentemot politiker, nämnder, myndigheter och kommunala förvaltningar etc.

Det behövs även en organisation som kan driva projekt på Ärla-nivå som inte en enskild förening eller organisation kan ta på sig. Se listan över ”Aktiviteter och Projekt” som redovisas på Ärla byaråds hemsida. använd menyerna.

Det är inte avsikten att Ärla Byaråd ska ta över evenemang, arrangemang och projekt som föreningar och organisationer i Ärla redan driver eller kan komma att vilja ta ta hand om. Ärla Byaråd kan initiera, stödja och informera.

Bli medlem i Ärlabyaråd! Stöd Byarådet och Ärla!
Medlemskapet kostar endast kr 100 per år – för hela familjen och kan betalas in på bankgiro 576-5342. Glöm inte att ange namn och adress.

Pengarna går till tryckning av Ärlabladet, underhåll och skötsel av Ärlabadet, utsmyckning i Ärla, olika trivselarrangemang etc.

Du kan som Ärlabo komma med förslag till aktiviteter och nya projekt som du tycker att Ärla Byaråd bör ägna sig åt eller stödja. Du bör gärna själv vilja vara med att driva dessa eller i alla fall ta del a dem.