Årsmöte 2024

Årsmötet 2024 avhålles 21 mars 2023 med start kl 18:30 i Pingstkyrkan.

Årsmötet samarrangeras med Ärla Vägförening och byarådets årsmöte körs först och därefter vägföreningens årsstämma.

Endast medlemmar har rösträtt vid Årsmötet men alla Ärlabor är välkomna.
Vad som gäller för vägföreningens årsstämma framgår av information på deras webbplats, se Årsstämma 2024.

Om du inte redan betalt medlemskap för 2024 så kan du göra det genom den här länkade sidan.
Är du osäker på om du betalt? Mejla till medlem@aerla.se och fråga!

Detta är ett bra tillfälle att informera sig om de projekt och evenemang som är på gång i Ärla och även att kunna påverka besluten om dessa.

Välkommen till Årsmötet!

Information om Årsmötet meddelas här på Ärla Byaråds hemsida, i Ärlabladet, på Facebook och via affischer i samhället.

Länkar till Årsmöteshandlingar och Årsmötesprotokoll kommer att finnas här allteftersom de är klara:
Årsmötet tillhandahåller ej utskrifter av Årsmöteshandlingar – ta med egna utskrifter.

Vi bjuder på kaffe med dopp efter årsmötet.

Protokoll från Årsmötet 2024.

Bli medlem i Ärla byaråd

2023 < Årsmöten > (2025)