Klart: Cykelväg på banvallen

Asfalterat sträcka i början av cykelvägen fraån EskilstunaProjektet inom Ärla Byaråd är avslutat.
Fel anmäls till Eskilstuna kommun enligt kommunens erbjudna metoder.

Det finns nu en fin gång- och cykelväg från Trumtorp i Eskilstuna till Eklången via Odlaren, Hällberga och Ärla.

Det finns nu ett avtal om hur denna g/c-väg ska underhållas och vem som är kontaktperson för de olika sträckorna.

Det finns även regler för hur man få vistas och icke vistas på denna natursköna, bilfria väg.

  • Transportstyrelsen anvisningar när det gäller gående och cyklande.
  • Transportstyrelsens anvisningar när det gäller hästar .

Hur gång och cykelvägen på banvallen kom till.

Detta var ett viktigt projekt som omsider blev verklighet. Gång- och cykelvägen som anlades på den gamla banvallen mellan Eskilstuna och Ärla, fram till Åsborgen blev klar 2017.

Detta var ett kommunalt projekt men vi var givetvis intresserade i att få vara med och påverka när det gäller detaljutformningen. Det är även Eskilstuna kommun som svarar för underhåll av cykelvägen.Sträckan mellan Eskilstuna och Hällberga är klar att asfalterasRepresentanter för projekteringskontoret inom Stadsbyggnadsförvaltningen träffades 7 september hos Monika Fält, som var vår projektledare, och Calle Bergman och Eirik Isene från Byarådet där flera olika anslutningar till den projekterade gång- och cykelbanan inspekterades och diskuterades. Kommunens representanter var mycket positiva till våra förslag.

Monika Fält har varit Projektledare och Projektgrupp för projektet ”Gång- och cykelbana på den gamla banvallen”.

Se även videosnutt på Facebook.

Ett nytt projekt:
Fortsättning av G/C-bana på banvallen från Åsborgen till Eklången

Den 7 november 2017, beslutade Stadsfullmäktige att i sin Komplettering av årsplan, att skjuta till pengar, kr 5 miljoner, för att fortsätta bygga gång- och cykelbanan på banvallen vidare till Eklången.
7 februari träffades representanter för Eklången Byalag, Ärla Byaråd och representanter för några idrotts- och sportföreningar träffa Stadsbyggnadsförvaltningen för att få information om projektet och för att kunna föra fram lokala och speciella åsikter om anläggningen.

Förlängningen fram till Eklången genomfördes under sommaren 2018.

Detta är givetvis till stor nytta både för Eklångenbor som vill ta sig till Åsborgen och Ärla och för Ärlabor som vill kunna cykla till Eklången och Eklångenbadet utan att utsätta sig för farorna på riksvägarna.
Vi har väl olyckan som inträffade 6 september i korsningen mellan vägarna 894 och 902 i färskt minne då två bilar frontalkrockade med flera skadade.
Och, vem har väl inte, på cykel, varit otäckt nära lastbilar och andra bilar som passerat i hög fart.

Detta har blivit bra! Det finns nu en överenskommelse om hur GC-banan ska underhållas och det finns utsedda kontaktpersoner i Ärla, Eklången och Hällberga.

Vägkorsningen mellan vägarna 894 och 902 kommer tyvärr att fortsätta vara farlig för bilister men cyklisterna har ju nu ett mycket bättre alternativ!

Det är givetvis så att aktiviteter i Eklångens Byalag och i Ärla Byaråd haft en viss inverkan på besluten om detta projekt.

Projektet att verka för en ytterligare förlängning fram till Stålbåga och även ytterligare fram till Åker har tills vidare lagts på is pga. lågt intresse.