Bli medlem

Byarådet är en förening som arbetar helt ideellt för Ärlas och Ärlabornas bästa. Det utgår inga arvoden till ledamöter i Byarådets styrelse. Vartenda öre du betalar i form av medlemsavgift kommer att användas till något som är nyttigt eller trevligt för er som bor i Ärla.

Exempel på saker som betalas av medlemsavgifterna är:

  • Byarådets initiativ och insatser för utveckling av Ärla samhälle. Ta en titt på vilka projekt som är aktuella. Som medlem får du gärna komma med förslag om nya projekt.
  • Ärlabladet som ju ska tryckas och distribueras och även hemsidan har lite blygsamma kostnader.
  • Ärlabadet kräver underhåll, reparationer och en och annan ny pryl. Det årliga bidraget från Eskilstuna kommun är endast kr 5000.
  • Valborgsmässofirandet tillsammans med Ärla IF, Pingstkyrkan och Ärla/Stekvista församling kostar en slant. (obs! Medlemsavgiften till Byarådet går inte till fyrverkerierna).
  • Musikstipendier delas årligen ut till musikintresserade ungdomar om styrelsen för stipendiefonden så beslutar.
  • Vår nya tradition med julgran i Stationsparken är heller inte gratis.
  • Aktiviteter och jippon på den nya cykelbanan kan komma att kosta lite.
  • Vi kanske skulle kosta på lite utsmyckning i Ärla centrum? Du får vara med och bestämma!
  • mm.

Aktuella aktiviteter och projekt finns att läsa under ”Projekt”.

– – – och slutligen kanske man kan vädja om att Ärlaborna stödjer sitt ideellt arbetande Byaråd?

Medlemsavgiften, kr 100 för hela familjen och hela året, kan betalas in på

Bankgiro 576-5342 eller med
Swish: 123 488 4045.

Glöm inte att ange namn, adress och email så vi kan nå er med information.
Om du blir medlem efter 15 oktober, är du medlem även hela det kommande året.

Du kan även använda länkad bankgiroblankett. Det är bara att fylla i uppgifterna och betala via post eller på post eller bank – – eller via telefonen.