Bli medlem

Byarådet är en ideell förening som arbetar helt ideellt för Ärlas och Ärlabornas bästa. Det utgår inga arvoden till ledamöter i Byarådets styrelse. Vartenda öre du betalar i form av medlemsavgift kommer att användas till något som är nyttigt eller trevligt för oss som bor i Ärla.

Exempel på saker som betalas av medlemsavgifterna är:

  • Byarådets initiativ och insatser för utveckling av Ärla samhälle. Ta en titt på vilka projekt som är aktuella. Som medlem får du gärna komma med förslag om nya projekt.
  • Ärlabladet som ju ska tryckas och distribueras och även hemsidan kostar.
  • Ärlabadet kräver underhåll, reparationer och en och annan ny pryl. Det årliga bidraget från Eskilstuna kommun är endast kr 5’000.
  • Valborgsmässofirandet tillsammans med Ärla IF, Pingstkyrkan och Ärla/Stenkvista församling kostar en slant. (obs! Medlemsavgiften till Byarådet går inte till fyrverkerierna).
  • Musikstipendier delas årligen ut till musikintresserade ungdomar om styrelsen för stipendiefonden så beslutar. Detta belastar inte medlemsavgifterna utan tas från en fond.
  • Traditionen med julgran i Stationsparken.
  • Vi kanske skulle kosta på lite utsmyckning i Ärla centrum? Du får vara med och bestämma!

Aktuella aktiviteter och projekt finns att läsa under ”Aktiviteter och Projekt”.

Medlemsavgiften är 100 kronor för hela familjen och hela året, och betalas in på

Bankgiro 576-5342 eller med
Swish 123 488 4045 (du kan skanna QR-koden nedan)

Kom ihåg att ange namn och adress så vi kan notera korrekta uppgifter i medlemsregistret. Vill du även anmäla dig till medlemsmejl så anger du även din mejladress (eller skickar anmälan separat till medlem@aerla.se).

Om du blir medlem efter 1 oktober, är du medlem även hela det kommande året.

Du kan även använda länkad bankgiroblankett. Det är bara att fylla i uppgifterna och betala via post eller på post eller bank – – eller via telefonen.