Aktuellt

Här redovisas aktuella händelser och aktiviteter i Ärla:

Hör av er till Eirik Isene om ni har något som bör meddelas här. Det kan vara något ni sett i Ärla men det kan även vara något ni sett på något av de sociala medierna.

Årsmöten i Ärla Byaråd och Ärla Vägförening 19 mars 2020.

Föreningarna kommer att ha gemensamma möten i Pingstkyrkan i Ärla på samma sätt som förra året. Se respektive föreningshemsida för detaljerad info och Årsmöteshandlingar.

Mötet börjar kl 18:30 och kommer att ta ca två timmar inklusive förtäring av smörgåstårta med tillhörande drycker.
Här har ni chansen att ställa frågor och även att påverka beslut.
Alla styrelseposter kommer att vara besatta eller på förslag från resp. valberedning innan mötet. Inga överraskningar eller övertalningar.
Ta chansen och kom till ett trevligt Årsmöte!

Helasfaltering av Rosenvägen och Gölstorpsvägen.

Ärla Vägförenings stämma och styrelse beslutade att dessa två gator skulle helasfalteras under 2019. Beslutet baseras på att dessa gator är bland de sämsta i Ärla när det gäller den asfalterade ytan. Detta har gjorts och det blev bra!

Ärlabadet 2020.

Ärlabadet är vårt gemensamma bad.
Medlemspengarna i Ärla Byaråd används bland annat till att hålla Ärlabadet så fräscht och bra som det går. Ärla Byaråd sköter badet men har tyvärr inte ständigt vakt för att förhindra direkt skadegörelse.

Reducerat hastighet på vägarna i Ärla.

Hastighetsbegränsning till 30 har fastställts för de vägarna som nu är skyltatde som 30-vägar. Att det finns många som struntar i hastighetsbegränsningen och andras barn, finns det inte så mycket att göra åt men frågan diskuteras. Skarpa årgärder har alla även någon nackdel, tyvärr.

Även Tegelbovägen med sidogator har nu fått hastighetsbegränsning till 30 km/h.

Ärla Byaråd har sedan avslaget på sänkt hastighet avslagits, skickat in en ny skrivelse till Stadsbyggnadsförvaltningen med en begäran att Trafikverket snarast anordnar gång- och cykelbanor längs riksväg 899 (Svanäsvägen och Rinkestadleden) där det idag helt saknas sådana. Vi har hänvisad till en tidigare begäran i 2006 och till avslaget om reducerad hastighet genom samhället.
Vi tycker att Trafikverket nu är förpliktade att göra något här eftersom de angivna vägavsnitten är de boendes enda väg till skola, daghem och affär.
Vi har ännu inte hört något från Trafikverket eller Stadsbyggnads-förvaltningen.

Eskilstuna kommun har nu sålt flera tomter i Ärla.

Eskilstuna kommun har börjat sälja tomter i Ärla. Fyra fastigheter ska säljas via en mäklare. 3 tomter har sålts varav två  har fått lagfart.

Det gäller i första hand 4 befintliga tomter längs den nu nyanlagda Åstorpsvägen (Kolla på en gammal besökskarta över Ärla).
Tomterna ligger nära korsningen Parkvägen/Vallavägen och har fastighetsbeteckningarna Ärla-Åstorp 1:97, 1:98, 1:99 och 1:100. Eskilstuna kommun är nu klara med anläggningsarbeten för VA, dagvtten och ny väg (Åstorpsvägen). Även el och fiber har anlagts.

Tre nya fastigheter längs Parkvägens förlängning bortom Vallavägen har styckats och har nu fått fastighetsbetäckningarna Ärla Nytorp 4:9, 4:10 och 4:11. De kommer vatt säljas av Eskilstuna kommun om intresse finns,

Ägaren av Stationsvägen 18 är även han igång med ett projekt som bl a ska rymma studentbostäder.

Vi vill gärna tro att Ärla Byaråds påtryckningar på Eskilstuna kommun att verka för en utveckling av samhället Ärla kan ha spela en viss roll.
Utbyggnaden av Logistikparken med många anställda bör även det ha haft en viss inverkan. Närheten till Logistikparken med snart över 500 anställda bör även öka trycket på bostadsmarknaden i Ärla och Kjula.

Ärlabladet. 

Nästa utgåva av Ärlabladet kommer ca två veckor innan Årsmötene i Ärla Byaråd och Ärla Vägförening.

Ärlabladet, novembernumret, finns i digital form på hemsidan: http://www.aerla.se/arla-bladet/ 

Senaste numret publicerades och delades ut i början av november 2019.
Bladet var denna gång på 2 sidor med bl. a. inbetalningsblankett/giro för medlemskap i Ärla Byaråd.
Länk till pdf-version finns på https://www.aerla.se/arla-bladet/

Vi har avvaktat ev. träffar med Eskilstuna kommun om flera projekt som Ärla Byaråd driver.
Eskilstuna kommun och Parkförvaltningen önskar att Ärla Vägförening ska ta över förvaltning av parker och grönområden etc. i Ärla.


Stöd Ärla Byaråd med kr 100 genom att bli medlem.
Bli medlem nu för 2020.

Betala in kr 100 för hela familjen på BG 576-5342 och tala om namn och adress.
Använd gärna Swish 123 4884045