Aktuellt

Här redovisas aktuella händelser och aktiviteter i Ärla:

Hör av er till Eirik Isene om ni har något som bör meddelas här. Det kan vara något ni sett i Ärla men det kan även vara något ni sett på något av de sociala medierna.

Årsmöten i Ärla Byaråd och Ärla Vägförening:
Tid för återupptagna Årsmöten: 3 juni kl. 18:30 i Pingstkyrkan.

Se respektive förenings hemsida om dagordning och andra Årsmöteshandlingar etc.

Ärla i utveckling.

Ärla Byaråd och Ärla Vägförening har haft ett möte med Landsbygdsrådet 3 december. Mötet var digitalt med endast få representanter från föreningarna. Föreningarna hade inför mötet i en skrivelse ställt ett antal frågor som vi ville diskutera. Frågorna besvarades först skriftligt och vi kommenterade svaren. Sedan diskuterade vi frågorna igen vid mötet.
Protokollet från mötet med Landsbygdsrådet.

Vi länkar även till den nyligen släppta Översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun där det finns ett och annat intressant att läsa.

Vi har från Kommunledningskontoret, Fastighet & exploatering, fått information om att man kommer att fortsätta utbyggnaden av Ärla österut med ytterligare några fastigheter och med utbyggnad av Åstorpsvägen på östra sidan om Vallavägen. Det handlar om ytterligare 7 fastigheter.
Utbyggnaden avses påbörjas under våren/försommaren 2021. Mera information om detta senare när vi får veta mera.
Se karta.

Shopping hos COOP i Ärla.

Det går att göra sina inköp av matvaror och annat i COOP Ärla utan att behöva gå in i affären och således bli utsatt för Corona-smitta. Denna service är främst avsedd att hjälpa kunder som är över 70 år gamla.

Det finns två sätt som fungerar:

 1. Du kan lämna en lista över de varor du vill handla tillsammans med namn, telefonnummer och personnummer.
  Listan kan lämnas på papper eller via email: arla.bc@coop.se
  Personnumret behövs om du vill samla poäng på ditt handlande.
  Du får ett SMS när det är klar att hämta varorna.
  Betalning sker med Swish till 072 971 4300 i samband med att varorna hämtas vid butikens baksida. Servicen är gratis.
 2. Om du är över 70 och bor utanför tätorten Ärla.
  Du kan lämna en lista över de varor du vill handla tillsammans med namn, adress, telefonnummer och personnummer. Tala om att du vill ha varorna hemkörda.
  Listan kan lämnas på papper eller via email: arla.bc@coop.se
  Hemkörning av varor görs på onsdagar och fredagar om dessa beställts före kl. 16:00 dagen innan.
  Betalning sker med Swish till 072 971 4300 i samband med leverans av varorna till kundens adress.
  Servicen är gratis.

Reducerat hastighet på vägarna i Ärla.

Hastighetsbegränsning till 30 har fastställts för de vägarna som nu är skyltatde som 30-vägar. Att det finns många som struntar i hastighetsbegränsningen och andras barn, finns det inte så mycket att göra åt men frågan diskuteras.

Även Tegelbovägen med sidogator har hastighetsbegränsning till 30 km/h.

Ärla Byaråd och Ärla Vägförening ska 3 december träffa Landsbygdsrådet i Eskilstuna kommun i ett digitalt möte. Bland annat ska vi diskutera trafiksituationen i Ärla när det gäller genomfartslederna.

Ärlabladet. 

Nästa utgåva av Ärlabladet kommer innan Årsmötet i mars.

Alla utgåvor av Ärlabladet finns i digital form på hemsidan: https://www.aerla.se/arla-bladet/ 

Stöd Ärla Byaråd med genom att bli medlem.
Bli medlem nu för hela familjen 2021 för endast kr 100!

Betala in kr 100 för hela familjen på BG 576-5342 och tala om namn och adress.
Använd gärna Swish 123 4884045