Aktuellt

Här redovisas aktuella händelser och aktiviteter i Ärla:

Hör av er till Eirik Isene om ni har något som bör meddelas här. Det kan vara något ni sett i Ärla men det kan även vara något ni sett på något av de sociala medierna.

Helasfaltering av Rosenvägen och Gölstorpsvägen.

Ärla Vägförenings stämma och styrelse har beslutat att dessa två gator ska helasfalteras under 2019. Beslutet baseras på att dessa gator är bland de sämsta i Ärla när det gäller den asfalterade ytan.

Arbetena genomfördes under veckorna 21 och 22 och är nu klara.

Ärlabadet 2019.

Ärlabadet är vårt gemensamma bad.
Medlemspengarna i Ärla Byaråd används bland annat till att hålla Ärlabadet så fräscht och bra som det går. Ärla Byaråd sköter badet men har tyvärr inte ständigt vakt för att förhindra direkt skadegörelse.

Reducerat hastighet på vägarna i Ärla.

Hastighetsbegränsning till 30 har fastställts för de vägarna som nu är skyltatde som 30-vägar. Att det finns många som struntar i hastighetsbegränsningen och andras barn, finns det inte så mycket att göra åt men frågan diskuteras. Skarpa årgärder har alla även någon nackdel, tyvärr.

Även Tegelbovägen med sidogator har nu fått hastighetsbegränsning till 30 km/h.

Ärla Vägförening har den 10 april från Trafikavdelningen hos Stadbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna fått svar på vår ansökan om sänkt hastighet till 40 km/h på Länsvägarna genom tätorten Ärla.

Det blev avslag i alla instanser: hos Trafikverket, Polisen och hos Trafik-avdelningen i Eskilstuna.

Polisen tyckte till och med ”Att en del trafikanter inte respekterar gällande hastighetsregler eller inte visar tillräckligt med hänsyn till andra medtrafikanter, är i sig ett trafiksäkerhetsproblem och kan vara störande men inte ett skäl för sänkt hastighet”!

Ärla Byaråd har sedan avslaget skickat in en skrivelse till Ivan Andic på Trafikverket med en begäran att Trafikverket snarast anordnar gång- och cykelbanor längs riksväg 899 (Svanäsvägen och Rinkestadleden) där det idag helt saknas sådana. Vi har hänvisad till en tidigare begäran i 2006 och till avslaget om reducerad hastighet genom samhället.
Vi tycker att Trafikverket nu är förpliktade att göra något här eftersom de angivna vägavsnitten är de boendes enda väg till skola, daghem och affär.
Skrivelsen skickades 5 maj 2019. 29 juli har vi fortfarande inte hört något från Trafikverket.

Eskilstuna kommun har nu sålt flera tomter i Ärla.

Eskilstuna kommun har börjat sälja tomter i Ärla. Fyra fastigheter ska säljas via en mäklare. 3 tomter har sålts varav två  har fått lagfart.

Det gäller i första hand 4 befintliga tomter längs den nu nyanlagda Åstorpsvägen (Kolla på en gammal besökskarta över Ärla).
Tomterna ligger nära korsningen Parkvägen/Vallavägen och har fastighetsbeteckningarna Ärla-Åstorp 1:97, 1:98, 1:99 och 1:100. Eskilstuna kommun är nu klara med anläggningsarbeten för VA, dagvtten och ny väg (Åstorpsvägen). Även el och fiber har anlagts.

Tre nya fastigheter längs Parkvägens förlängning bortom Vallavägen har styckats och har nu fått fastighetsbetäckningarna Ärla Nytorp 4:9, 4:10 och 4:11. De kommer vatt säljas av Eskilstuna kommun om intresse finns,

Ägaren av Stationsvägen 18 är även han igång med ett projekt som bl a ska rymma studentbostäder.

Vi vill gärna tro att Ärla Byaråds påtryckningar på Eskilstuna kommun att verka för en utveckling av samhället Ärla kan ha spela en viss roll.
Utbyggnaden av Logistikparken med många anställda bör även det ha haft en viss inverkan. Närheten till Logistikparken med snart över 500 anställda bör även öka trycket på bostadsmarknaden i Ärla och Kjula.

Ärlabladet. 

Ärlabladet finns i digital form på hemsidan: http://www.aerla.se/arla-bladet/ 

Senaste numret publicerades och delades ut i början av november 2019.
Bladet var denna gång på 2 sidor med bl. a. inbetalningsblankett/giro för medlemskap i Ärla Byaråd.
Länk till pdf-version finns på https://www.aerla.se/arla-bladet/

Vi har avvaktat ev. träffar med Eskilstuna kommun om flera projekt som Ärla Byaråd driver.
Eskilstuna kommun och Parkförvaltningens önskar att Ärla Vägförening ska ta över förvaltning av parker och grönområden etc. i Ärla. Detta kommer att diskuteras vid ett möte den 10 juni 2019. Vi kommer att informera om detta efter mötet.


Stöd Ärla Byaråd med kr 100 genom att bli medlem.
Bli medlem nu för 2020.

Betala in kr 100 för hela familjen på BG 576-5342 och tala om namn och adress.

Använd gärna Swish 123 4884045