Aktuellt

Här redovisas aktuella händelser och aktiviteter i Ärla:

Hör av er till Eirik Isene om ni har något som bör meddelas här. Det kan vara något ni sett i Ärla men det kan även vara något ni sett på något av de sociala medierna.

Årsmötet 2020 har avhållits och årsmöteshandlingarna finns att läsa här på hemsidan under Årsmöte 2020. Väljes i menyn.

Årets asfaltreparationer i Ärla är igång.

Vägföreningens entreprenör PEAB har redan börjat och kommer att asfaltera de större schakten på Solgränd, Tunavägen och Sandvägen denna och nästa vecka ( 36 och 37). Sedan följer schakten på Vallavägen och Västra vägen med flera.
Årets asfaltjobb kommer att vara klara redan 24 september. Ärla Vägförening har styrelsemöte samma kväll. 

Geoteknisk undersökning i Ärla

Med start den 25 juni kommer Ramböll på uppdrag av Eskilstuna Energi och Miljö att börja utföra geoteknisk undersökning och nedsättning av grundvattenrör på ett flertal punkter i Ärla.

Syftet är att kunna mäta grundvattennivåer i samband med provpumpning och mäta/beräkna framtida grundvattennivåer.

Arbetet kan tidvis medföra buller och vi ber om överseende med detta. En provpunkt kan ta max en dag att etablera.

Kontaktperson vid frågor är Björn Winnerstam på Ramböll Tel: 010-615 64 16

Badsäsongen i Ärlabadet är över.

Badet har varit väl frekventerat under sommaren.

Ärla Byaråd hadeengagerat en Badpatrull som såg efter badet. Badpatrullen består av ungdomar som nu har börjat i 6:an.

Shopping i COOP Ärla?

Trots problemet med Coronaviruset ska det gå att göra sina inköp av matvaror och annat i COOP Ärla utan att behöva gå in i affären och således bli utsatt för smitta. Denna service är främst avsedd för kunder som är över 70 år gamla.

Det finns två sätt som fungerar:

 1. Du kan lämna en lista över de varor du vill handla tillsammans med namn, telefonnummer och personnummer.
  Listan kan lämnas på papper eller via email: arla.bc@coop.se
  Personnumret behövs om du vill samla poäng på ditt handlande.
  Du får ett SMS när det är klar att hämta varorna.
  Betalning sker med Swish till 072 971 4300 i samband med att varorna hämtas vid butikens baksida. Servicen är gratis.
 2. Om du är över 70 och bor utanför tätorten Ärla.
  Du kan lämna en lista över de varor du vill handla tillsammans med namn, adress, telefonnummer och personnummer. Tala om att du vill ha varorna hemkörda.
  Listan kan lämnas på papper eller via email: arla.bc@coop.se
  Hemkörning av varor görs på onsdagar och fredagar om dessa beställts före kl. 16:00 dagen innan.
  Betalning sker med Swish till 072 971 4300 i samband med leverans av varorna till kundens adress.
  Servicen är gratis.

Ny lägenhet i Ärla?

Vi hade under vintern/våren 2020 gjort en enkät om de som redan bor i Ärla vill flytta till annat boende i Ärla om det fanns något sådant. Intressant är det givetvis om villaägare med stor trädgård vill flytta till något boende i Ärla som kräver mindre underhåll och arbete.

Vi fick in svar från runt 40 intressenter av vilka 24 är seniorer, 2 med rörelsehinder och 3 studenter. 27 intresenter bor i idag i villa i Ärla och 2 bor i villa utanför Ärla.
De aller flesta, 25 intressenter, vill ha hyreslägenhet eller -hus. Endast några få vill ha bostadsrätt i lägenhet eller litet hus. Önskad storlek på bostaden genomgående 2 eller tre rum.

Kanske något liknande?

Några svar är inte kompletta med alla uppgifter, utan visar bara på att det finns ett intresse.

Enkäten gjordes tillgänglig för PRO men det är inte säkert att alla Ärlabor som skulle vara intresserade i en ny bostad blev varse enkätens förekomst.

Vi kommer att ta kontakt med byggare och Landsbygdsrådet i Eskilstuna kommun eftersom det borde vara intressant att dels bygga för detta uppenbara behov och dels för att det skulle frigöra villor med trädgårdar för barnfamiljer. 

Reducerat hastighet på vägarna i Ärla.

Hastighetsbegränsning till 30 har fastställts för de vägarna som nu är skyltatde som 30-vägar. Att det finns många som struntar i hastighetsbegränsningen och andras barn, finns det inte så mycket att göra åt men frågan diskuteras.

Även Tegelbovägen med sidogator har hastighetsbegränsning till 30 km/h.

Ärla Byaråd har sedan avslaget på sänkt hastighet avslagits, skickat in en ny skrivelse till Stadsbyggnadsförvaltningen med en begäran att Trafikverket snarast anordnar gång- och cykelbanor längs riksväg 899 (Svanäsvägen och Rinkestadleden) där det idag helt saknas sådana. Vi har hänvisad till en tidigare begäran i 2006 och till avslaget om reducerad hastighet genom samhället.
Vi tycker att Trafikverket nu är förpliktade att göra något här eftersom de angivna vägavsnitten är de boendes enda väg till skola, daghem och affär.
Vi har fortfarande ännu inte hört något från Trafikverket eller Stadsbyggnads-förvaltningen. Det är tydligen inte så viktigt att prata med de som är direkt drabbade. Det är roligare att sitta i möten i kommiteer och sk. utredningar. 

Eskilstuna kommun har nu sålt flera tomter i Ärla.

Eskilstuna kommun har sålt ett antal tomter i Ärla. 

Det gäller i första hand 4 befintliga tomter längs den nu nyanlagda Åstorpsvägen (Kolla på en gammal besökskarta över Ärla).
Tomterna ligger nära korsningen Parkvägen/Vallavägen och har fastighetsbeteckningarna Ärla-Åstorp 1:97, 1:98, 1:99 och 1:100. Eskilstuna kommun är nu klara med anläggningsarbeten för VA, dagvtten och ny väg (Åstorpsvägen). Även el och fiber har anlagts.

Tre nya fastigheter längs Parkvägens förlängning bortom Vallavägen har styckats och har nu fått fastighetsbetäckningarna Ärla Nytorp 4:9, 4:10 och 4:11. Två av dessa har redan bebyggts. Parkvägen framför dessa fastigheter har grävts upp att kunna ansluta VA och el etc. Eskilstuna kommun ska troligen anlägga bredare asfalterad väg framför de nya fastigheterna.

Ägaren av Stationsvägen 18 är även han igång med ett projekt som bl a ska rymma studentbostäder.

Vi vill gärna tro att Ärla Byaråds påtryckningar på Eskilstuna kommun att verka för en utveckling av samhället Ärla kan ha spela en viss roll.
Utbyggnaden av Logistikparken med många anställda bör även det ha haft en viss inverkan. Närheten till Logistikparken med över 500 anställda bör även öka trycket på bostadsmarknaden i Ärla och Kjula. Även dett är något vi vill diskutera med Landsbygdsrådet i Eskilstuna kommun. Landsbygdsrådet består av partiledarna för de tre partier som sitter i kommunledningen.

Ärlabladet. 

Nästa utgåva av Ärlabladet komer under september månad.

Alla utgåvor av Ärlabladet finns i digital form på hemsidan: https://www.aerla.se/arla-bladet/ 

Stöd Ärla Byaråd med kr 100 genom att bli medlem.
Bli medlem nu.

Betala in kr 100 för hela familjen på BG 576-5342 och tala om namn och adress.
Använd gärna Swish 123 4884045