Aktuellt

Här redovisas aktuella händelser och aktiviteter i Ärla:

Hör av er till Eirik Isene om ni har något som bör meddelas här. Det kan vara något ni sett i Ärla men det kan även vara något ni sett på något av de sociala medierna.

Observera att föreningarna i Ärla har nytt postnummer: 64043.

Årsmöten i Ärla Vägförening och Ärla Byaråd.

Vi har haft gemensamma Årsmöten för Ärla Byaråd och Ärla Vägförening den
7 mars kl 18:30 i Pingstkyrkans stora sal. 
Se Dagordning och Årsmöteshandlingar under /Byarådet Årsmöten/arsmote-2019/ 

Programmet för kvällens två Årsmöten.

Det fanns många viktiga punkter på dagordningen som borde intressera många Ärlabor. Alla Ärlabor var välkomna men endast andelsägare och medlemmar hade rösträtt i resp. årsmöte! Tyvärr var det endast 24 personer som kom inklusive styrelser och funtionärer.

Asfaltering av fiberschakt och andra schakt samt reparationer våra vägar.

Förseningar i anläggning av fibernät, främst söder om Stationsvägen, samt den tidiga frosten och några andra problem har gjort att vi inte kommer att kunna genomföra den asfaltering som vi hade hoppats. Vi kommer att göra vårt bästa för att främst tvärschakt ska hållas väl fyllda så de inte ställer till med problem för bil och cykeltrafiken.

Vår avsikt är att komma igång med asfaltering och reparationer etc. tidigt till våren 2019.

Nya postnummer i Ärla.

Från och med 4 mars 2019 kommer Ärla Vägförening och Ärla Byaråd att ha en ny adress:

Postbox 2, 635 36 Ärla

Det verkar även som om hela Ärla kommer att få samma postnummer.

Ärlabadet 2018.

Sommaren var ju en veritabel badsommar och Ärlabadet uppsöktes som ett skönt svalkande ställe med bra vatten och skugga.
Det nya systemet för att förhindra algbildning på vattenytan har fungerat fint. Vi har haft bra badvatten hela sommaren.
Den nya bajamajan har även den fungerat fint.

Söndag 7 oktober samlades vi några frivilliga för att vinterstänga badet.

Tänk nu på att Ärlabadet är vårt gemensamma bad. Medlemspengarna i Ärla Byaråd används bland annat till att hålla Ärlabadet så fräscht och bra som det går. Vi anser att Eskilatuna kommun är skyldiga oss en bra slant för att vi hållit badet i bra skick sedan 1994 och vi ligger på Kultur och Fritid för att få den ersättning som de är skyldiga Ärla Byaråd.

Reducerat hastighet på vägarna i Ärla.

Hastighetsbegränsning till 30 har fastställts för de vägarna som nu är skyltatde som 30-vägar. Att det finns många som struntar i hastighetsbegränsningen och andras barn, finns det inte så mycket att göra åt men frågan diskuteras. Skarpa årgärder har alla även någon nackdel, tyvärr.

Även Tegelbovägen med sidogator har nu fått hastighetsbegränsning till 30 km/h.

Ekilstuna kommun har föreslagit att länsvägarna genom Ärla stationssamhälle hastighetsbegränsas till 40 km/h. Det är inte säkert att Trafikverket går med på detta men det finns en god chans. Trafikverkets handläggningstider är minst ett halvt år, så det kan ta tid – – – – – .

Ärla Byaråds arbetar med denna fråga.

Eskilstuna kommun har nu sålt flera tomter i Ärla.

Eskilstuna kommun har börjat sälja tomter i Ärla. Fyra fastigheter ska säljas via en mäklare. 3 tomter har sålts varav två  har fått lagfart.

Det gäller i första hand 4 befintliga tomter längs den nu nyanlagda Åstorpsvägen (Kolla på en gammal besökskarta över Ärla).
Tomterna ligger nära korsningen Parkvägen/Vallavägen och har fastighetsbeteckningarna Ärla-Åstorp 1:97, 1:98, 1:99 och 1:100. Eskilstuna kommun är nu klara med anläggningsarbeten för VA, dagavtten och ny väg (Åstorpsvägen). Även el och fiber kommer att anläggas innan asfaltarbeten görs.

Tre nya fastigheter längs Parkvägens förlängning bortom Vallavägen har styckats och har nu fått fastighetsbetäckningarna Ärla Nytorp 4:9, 4:10 och 4:11. De kommer vatt säljas av Eskilstuna kommun om intresse finns,

Ägaren av Stationsvägen 18 är även han igång med ett projekt som bl a ska rymma studentbostäder.

Vi vill gärna tro att Ärla Byaråds påtryckningar på Eskilstuna kommun att verka för en utveckling av samhället Ärla kan ha spelat en viss roll.
Utbyggnaden av Logistikparken med många anställda bör även det ha haft en viss inverkan.

Fibras fibernätsprojekt i Ärla.

Vi har inte så mycket info om när vi ska ha fiberbaserad Internet i våra hus men vecka 46 sätter Vägföreningen igång med asfalteringen av fiberschakten och andra schakt och håligheter i Parkvägen, Brannius väg och Bohnsteds väg med tvärgator och ska vara klara inom 4 veckor. Enligt ett brev nyligen ska allt vara klart till vecka 50 – i år.

Observera att det finns en skrivning om ersättning vid försenad installation i ditt avtal med Fibra. Läs det finstilta!

Fibra/ESEM bygger fibernät som omfattar hela Ärla stationssamhälle och lite till.
Priset har satts till kr 19 900 per normal villafastighet.

Se mera information på http://www.aerla.se/fibernat-i-arla/
och Fibras sida om Ärla: http://www.fibra.se/arla/


Ärlabladet. 

i digital form (flera sidor) på hemsidan: http://www.aerla.se/arla-bladet/ 

Senaste numret publicerades och delades ut 16 – 19 november 2018.
Bladet var denna gång på 4 sidor med bl. a. inbetalningsblankett/giro för medlemskap i Ärka Byaråd.
Länk till pdf-version finns på https://www.aerla.se/arla-bladet/

Vi har avvaktat ev. träffar med Eskilstuna kommun om flera projekt som Ärla Byaråd driver och Parkförvaltningens önskan att Ärla Vägförening ska ta över förvaltning av parker och grönpmråden etc. Mycket är på gång och nu väntar vi inte längre!


 

Bildresultat för träskruv spikÄrlakiosken erbjuder ett utökat sortiment med fästelement så som skruv, mutter, spik, beslag mm. i samarbete med K-rauta.

Det går till och med att beställa varor från K-rauta genom Ärlakiosken!


Stöd Ärla Byaråd med kr 100 genom att bli medlem.
Bli medlem nu för 2019.

Betala in kr 100 för hela familjen på BG 576-5342 och tala om namn och adress.

Årsmöte i Ärla Byaråd avhölls 22 mars i Pingstkyrkan.
Protokoll finns under 
http://www.aerla.se/arsmote-2018/