Aktuellt

Här redovisas aktuella händelser och aktiviteter i Ärla.

Hör av er till webb@aerla.se om ni har något som bör meddelas här. Det kan vara något ni sett i Ärla eller läst eller hört om Ärla i radio, TV, pressen eller något av de sociala medierna.

_________________________________________________________________

Årsmöte 2024 – 21 mars

Boka in torsdagen 24 mars för Byarådets Årsmöte 2024. För omväxlings skull kommer byarådsmötet köras först och Vägföreningens årsstämma 2024 därefter, efter en fikapaus.

_________________________________________________________________

Årsstämma i Vägföreningen – 21 mars

Ärla vägförening håller årsstämma 2024 efter Ärla byaråds årsmöte. Se vägföreningens årsstämmosida 2024 för information.

_________________________________________________________________

Ärla-Stenkvista Hembygdsförening – 23 mars

Lördag 23 mars 2024 klockan 14:00 håller Ärla-Stenkvista hembygdsförening årsmöte i Åsborgen, Ärla.

Förutom årsmötesförhandlingar kommer vi att fika och höra ett föredrag om soldattorp, föredragshållare är Anders Haldén.

_________________________________________________________________

Ärla byaråd söker projektledare

Valborgsfirande 2024

Ärla byaråd har sedan starten 2014 varit medarrangör i Valborgsfirandet i Ärla.

Byarådets tidigare projektansvarige har meddelat att han inte längre är tillgänglig för projektet och Byarådet söker därför en ersättare.

Rollen innebär samordning av aktiviteter tillsammans med övriga medarrangörer – hur mycket och vad som respektive organisation ansvarar för bestäms inom arrangörsgruppen.

Läs mer om valborgsfirandet på sidan valborgsfirande.

Meddela ditt intresse till någon i byarådets styrelse.

_________________________________________________________________

Arne Wikströms Musikstipendium 2024 – 31 mars

Det är dags nu att söka Arne Wikströms Musikstipendium för 2024, läs mer om stipendiet här.

Vi vill även påminna om att den som vill bidra till stipendiets fortlevnad kan swisha eller betala på Bankgiro till Byarådet, skriv AWM som meddelande så att pengarna kommer till rätt konto.

_________________________________________________________________

Byarådet söker projektledare

Vill du leda projektet som syftar till att åter få en mack i Ärla? Hör av dig till någon i styrelsen!
Du kan läsa lite mer om projektet på sidan Mack 2.0.

_________________________________________________________________

Julpyntat hus

Vid den välbesökta Julgransplundringen 14 januarimeddelades resultatet från tävlingen Finast julpyntade huset:
På tredje plats: Ärla kvarn,
på andra plats: Gamla vägen 1
och på första plats: Nybyvägen 1.

Vinnarna gratuleras!

_________________________________________________________________

Julgran 2023

Årets julgran är nu rest och belysningen tändes första advent, söndag 3 december. Belysningen släcktes efter julgransplundringen 14 januari.

_________________________________________________________________

Väggkalender 2024

Ärla byaråd fyller tio år 2024 och uppmärksammar vi genom en väggkalender som började säljas vid julgranständningen i Stationsparken första advent och därefter på Coop Ärla. Läs mer om väggkalendern här.

_________________________________________________________________

Styrelsemöte

Datum för nästa styrelsemöte i Ärla byaråd bestäms på styrelsens konstituerande möte i anslutning till byarådets årsmöte 21 mars 2024 och meddelas därefter här.

Högst sannolikt blir det en torsdag i april klockan 18:00 i Pingstkyrkans café. Intresserade medlemmar är hjärtligt välkomna i mån av plats!

_________________________________________________________________

Årets första Ärlablad började delas ut senare hälften av februari.

_________________________________________________________________

Omsorgsboende i Ärla

Eskilstuna kommun planerar för ett omsorgsboende i utkanten av Ärla. Representanter från Ärla byaråds styrelse besökte i början på oktober Vård- och omsorgsenheten på Eskilstuna kommun för att informera sig om det planerade omsorgsboendet strax utanför Ärla samhälle, och vi kan berätta följande:

Man planerar ett omsorgsboende om åtta byggnader plus en administrationsbyggnad och har sökt bygglov för detta, på fastigheten Eskilstuna Uddetorp 1:1 – vilken är väldigt stor, och mer precist avses en plats väster om vägen mot Hällberga och söder om vägen som går in västerut vid Eklund, se kartbilden nedan.

Man har tidigare sökt bygglov för denna anläggning i närheten av logistikparken (i pressen benämnd ”Kjula”) men fått avslag på bygglov då kommunen har reserverat den tilltänkta marken för logistikparkens utbyggnad.

Oavsett var anläggningen så småningom hamnar så är den avsedd för tillfälligt boende för vuxna personer med funktionsnedsättningar och -hinder, ofta kopplade med andra besvär såsom beroendeproblematik, ett tillfälligt boende tills dess man rett ut vilket stöd varje enskild boende behöver framgent. Anläggningen bemannas av personal med hög kompetens inom relevanta vetenskapliga metoder och behandlingar och planeras vara bemannad dygnet runt, vilket innebär i storleksordningen c:a 10 heltidstjänster.

Med hänsyn till individernas integritet och rätt till anonymitet kommer man från Vård- och omsorgsenheten inte att berätta något mer men svarar naturligtvis på frågor, vilka kan ställas per mejl till vard-omsorgsforvaltningen@eskilstuna.se. Om det finns synpunkter på bygglovsprocessen mejla bygglov@eskilstuna.se

Avslutningsvis – Vi tror detta kan vara bra för Ärla, det knyter nya kontakter mellan stad och samhälle, det skapar ett flertal arbetstillfällen och är inget man behöver oroa sig över.

_________________________________________________________________

Från vägföreningen:

Ärla Vägförening har anlagt två fasta farthinder på Tegelbovägen i enlighet med beslut vid Årsmötet. Farthindren är kompletterade med pållare för att tydliggöra hindrens befintlighet och läge. På 30-väg behövs inga varningsskyltar.
Farthindren har modifierats under 2022 och ska nu fylla alla Trafikverkets och kommunala krav på dylika farthinder.

2022 års asfaltering är avslutad. Tre gator har i stort helasfalterats efter omfattande byte av vattenledningar: Pilvägen, Granvägen och hälften av Ekavägen samt slutet av Tunavägen vid Åsborgen. I övrigt är det en hel del schakt som ledningsägare har schaktat för att komma åt för olika ändamål samt några lagningar som bara uppstår som förslitning eller resultat av väder och vinter.

En ny väg: Eskilstuna kommun har genom sin entreprenör Svevia anlagt en ny väg, Älmevägen, som en förlängning av Åstorpsvägen men på andra sidan av Vallavägen. 8 nya fastigheter längs den nya vägen har försetts men VA, elektricitet mm.

Nu börjar byggen av hus på dessa fastigheter.

Vägen och fastigheterna kommer att ingå i Gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1.
Totalt innebär detta att det tillkommer 15 nya fastigheter i Ärla enbart i det östra området söder om Bohnstedts väg.

_________________________________________________________________

Shopping hos COOP i Ärla

Det går att göra sina inköp av matvaror och annat i COOP Ärla utan att behöva gå in i affären och således bli utsatt för Corona-smitta. Denna service är främst avsedd att hjälpa kunder som är över 70 år gamla.

Det finns två sätt som fungerar:

 1. Du kan lämna en lista över de varor du vill handla tillsammans med namn, telefonnummer och personnummer.
  Listan kan lämnas på papper eller via email: arla.bc@coop.se
  Personnumret behövs om du vill samla poäng på ditt handlande.
  Du får ett SMS när det är klar att hämta varorna.
  Betalning sker med Swish till 072 971 4300 i samband med att varorna hämtas vid butikens baksida. Servicen är gratis.
 2. Om du är över 70 och bor utanför tätorten Ärla.
  Du kan lämna en lista över de varor du vill handla tillsammans med namn, adress, telefonnummer och personnummer. Tala om att du vill ha varorna hemkörda.
  Listan kan lämnas på papper eller via email: arla.bc@coop.se
  Hemkörning av varor görs på onsdagar och fredagar om dessa beställts före kl. 16:00 dagen innan.
  Betalning sker med Swish till 072 971 4300 i samband med leverans av varorna till kundens adress.
  Servicen är gratis.

_________________________________________________________________

=================================================================

Stöd Ärla Byaråd genom att bli medlem.
Bli medlem för 2023 för endast kr 100!

Betala in kr 100 för hela familjen på BG 576-5342 och meddela namn och adress.
Använd gärna Swish 123 4884045

=================================================================

_________________________________________________________________

Tidigare inlägg

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Julgransplundring 2024

Julgransplundringen i Stationsparken söndag 14 januari 2024 var välbesökt!

_________________________________________________________________

Sörmlandstrafiken

Sörmlandstrafiken har gjort en del ändringar, och sedan 12 december 2022 är det buss nr 19 som tar dig till (och från) Eskilstuna, den passerar Sveaplan och den stannar på Kyrkogatan.

_________________________________________________________________

Macken i Ärla är stängd.

Pauline Rahm på Colabit meddelar att när man startade macken för sex år sedan hade man ett tillfälligt bygglov på fem år med hänvisning till att marken inte är enligt detaljplan och att det är vattenskyddat område. När man ville förlänga bygglovet sa två instanser nej.
Kommunen meddelar att man kan dra upp ärendet i länsrätten, men det avser man (Colabit) inte göra. Nu letar man (Colabit) efter ny plats i området.

Macken har plockats bort.

_________________________________________________________________

Ärlabladet 2023-03

Ärlabladet Nr 3 – 2023 är på utdelning. Medlemmar som meddelat att de vill få medlemsmejl har redan fått det i mejl-lådan.

Alla utgåvor av Ärlabladet finns i digital form på sidan Ärlabladet.

_________________________________________________________________

Ärlabadet

Badet stängs 6/9, vattenreningen och vattentillförseln stoppas.

Välkommen att delta i städdagen lördag 23 september kl. 10:00 – 12:00. Badplatsen städas, bord och stolar staplas och låses inför vintern.
Byarådet bjuder på korv med bröd.

Läs mer om Ärlabadet.

_________________________________________________________________

Historisk bygdevandring

Historisk bygdevandring med Tommy Ljungkvist lördag 23 september klockan 14:00. Samling vid Pingstkyrkan.

________________________________________________

Ärla-Stenkvista Hembygdsförening

Lördag 7 oktober 2023 mellan klockan 10.00 och 12.00 träffas vi i sockenstugan vid Stenkvista kyrka – tar en fika, som föreningen bjuder på, och diskuterar den fortsatta verksamheten i Ärla-Stenkvista Hembygdsförening. Allmänheten hälsas Välkomna! Styrelsen

_________________________________________________________________

Ärladagen 2023

Föreningen Omsorg arrangerade även i år ”Ärladagen”, sista lördagen i augusti, 26 augusti, i Stationsparken vid pizzerian. Kommer du i bil så är du snäll och respekterar att pizzerians parkering är för dess gäster.

_________________________________________________________________

Ärlabladet 2023-02

Ärlabladet Nr 2 – 2023 är på utdelning. Medlemmar som meddelat att de vill få medlemsmejl har redan fått det i mejl-lådan.

Alla utgåvor av Ärlabladet finns i digital form på sidan Ärlabladet.

_________________________________________________________________

Historisk bygdevandring

Historisk bygdevandring med Tommy Ljungkvist söndag 25 juni klockan 11:00.
Samling vid Coops parkering.

_________________________________________________________________

Ärla-Stenkvista Hembygdsförening

Ärla-Stenkvista Hembygdsförening håller sitt extra möte vid Sockenstugan i Stenkvista lördagen 17 juni 2023 klockan 13:00.

Endast de uppskjutna frågorna enligt §7, §8 och §13B i årsmötesprotokollet från 2023-04-01 kommer att behandlas.

Se vidare föreningens hemsida.

_________________________________________________________________

Extra stämma i Ärla Vägförening

Det kommer att avhållas en Extra Stämma 25 maj kl 18:30 i Pingstkyrkans café
med syftet att välja en ny ordförande i styrelsen och en valberedning.

Information om Stämman finns på Ärla Vägförenings hemsida under ”Vägföreningen” och ”Stämmor”.

_________________________________________________________________

Ärlabadet

Städ- och öppningsdag för Ärlabadet är lördag 13 maj klockan 10 till 12 – välkommen att delta! Läs mer om Ärlabadet.

________________________________________________________________

Arne Wikströms Musikstipendium 2023

Arne Wikströms Musikstipendium delades i år ut till två musikintresserade ungdomar i samband med valborgsfirandet i Ärla 30 april. Årets stipendiater blev Tyra Hansander (sång) och Leo Rosander (gitarr) och de framträdde båda två med sina instrument inför alla som samlats på området nära pizzerian där vi brukar fira Valborg. Vi önskar stipendiaterna stort lycka till i sitt framtida musicerande och vill även påminna om att den som vill bidra till stipendiets fortlevnad kan swisha till Byarådet och skriva i meddelandet att pengarna ska till musikstipendium.

Läs mer om stipendiet här.

_________________________________________________________________

Valborg 2023

Se även sidan ”Valborgsfirande”.

_________________________________________________

Ärlabladet

Ärlabladet Nr 1 – 2023 börjar delas ut i slutet på februari och finns givetvis även digitalt.
Alla utgåvor av Ärlabladet finns i digital form på sidan Ärlabladet.

________________________________________________

Ärlas frivilliga brandvärn

Är du intresserad av att bli en del av Ärlas frivilliga brandvärn? Den 28 mars 18.00 bjuder vi in till informationsträff på brandstationen i Ärla. Kom förbi så får du veta mer!

________________________________________________

Ärla-Stenkvista Hembygdsförening

Ärla-Stenkvista Hembygdsförening håller sitt årsmöte vid BMC Stenkvista lördagen 1 april 2023 med start klockan 13.00. Förutom årsmötesförhandlingar kommer ett bildspel med anknytning till hemorten att visas. Se vidare föreningens hemsida.

________________________________________________

Säker@digitalt

Säker@digitalt bjuder in till informationsmöte om ofrivilligt digitalt utanförskap hos äldre personer, Pingstkyrkan 15 mars klockan 14:00. Se inbjudan.

________________________________________________

Årsmöte 2023

Ärla Byaråd har Årsmöte 16 mars 2023, se Årsmöte 2023.

________________________________________________

Årsstämma 2023

Vägföreningen har Årsstämma 16 mars 2023, se Vägföreningens hemsida.

_________________________________________________

Jultävling

Se Tävling: Julpyntat hus 2022

________________________________________________

Julgransplundring

Se Julgransplundring

________________________________________________

— 2022 —

________________________________________________

Julgran i Stationsparken

Lördagen 26 november vid nio-tiden fälldes årets julgran och transporterades till fundamentet i Stationsparken. Julgranen försågs med belysning och restes. Belysningen tändes på söndagen 27 november, 1:a advent.

Belysningen släcktes i samband med julgransplundringen (21 kWh har förbrukats).

_________________________________________________

Siri Lindberg är 2022 års musikstipendiat.

Musikpriset delades ut i Ärla kyrka vid ”Musik i sommarkväll” den 7 juli 2022 kl. 19:00.
Stipendiaten Siri Lindberg spelade för oss. Det blev även musik med Karin Svarfvar och Tobias Menrik.
Se församlingens hemsida och program för kvällen.

_________________________________________________

Jultomtens hästar

På söndag, 11 december, kommer Tomtens nissar att rasta tomtehästarna i Ärla.

De kommer att finnas vid planen där macken stod någon gång kl 11-11.30. Exakt tid är svårt att bestämma då tomtenissarna är lite röriga av sig i julstressen.

Planen är att de kommer att färdas Parkvägen mot skolan, ut vid brandstationen och gå förbi Coop.


Efter att alla har hälsat på hästar och tomtenissar så kommer de att ta sig via Tunavägen mot Åsborgen.

Om någon häst, eller tomtenisse, råkar förorena vägen så kommer Nissepatrullen och städar upp lite senare under dagen.

_________________________________________________

Historisk bygdevandring

Historisk bygdevandring med Tommy Ljungkvist söndag 20 november kl 11.00.
Samling vid Ärla Pizzeria.

_________________________________________________

24 september: Städdag på Ärlabadet

Lördagen 24 september kl 10:00 – 12:00 avslutades årets badsäsong, badet stängdes och gjordes i ordning inför vintern.

Ärla Byaråd bjöd på korv med bröd och dricka.

_________________________________________________

Historisk rundvandring med Tommy Ljungkvist.

Den 20 juni kl 10:00 med utgång från Pingstkyrkan gjorde Tommy Ljungkvist en historisk rundvandring i Ärla tillsammans med 11 intresserade Ärlabor.
Vi hoppades att många skulle hörsamma denna fina chans att få lära sig lite om Ärlas historiska bakgrund och det blev ju riktigt lyckad.

Nu gör Tommy en ny Kulturvandring söndag den 26 juni klockan 11.00.
Samling vid pingstkyrkan. OBS: samma runda som i måndags 20 juni.

Välkomna!

_________________________________________________

Samråd inför utökad dricksvattenproduktion i Ärla.

EEM har genomfört en studie i Ärla för att ta reda på möjligheten att kunna ta ut mera vatten ur Ärlaåsen. Nu har EEM kommit fram till att detta bör vara möjligt och planerar att söka om tillstånd för detta hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.Det har med dagens uttag ur Ärlaåsen förekommit att det varit lite dåligt med tillgänglig mängd dricksvatten. Med den ansökta mängden bör det räcka gott, även med utbyggnad av samhället.Nu vill EEM har in ev. synpunkter på detta från Ärlaborna.Se bifogade dokument:SamrådsunderlagSamrådKarta berörda fastigheter som kommer att kontaktas. YttrandeLäs även vad det står om detta på eem.se/samrad_arla __________________________________________________

Ny säsong på Ärlabadet 2022!

Badande vid städdagen 2021

Nu är det dags att hoppa i plurret i Ärlabadet. Men innan dess behövdes en dag för städning och iordningsställande. Vattenpumpen och reningsanläggningen skulle sättas i gång mm.
Bord med bänkar placerades ut osv.
Datum för detta var 14 maj kl 10:00 – 12:00.

Många kom för att hjälp till och det blev bra!

Vid samma tillfälle konstituerades årets Badpatrull.

_____________________________________________________

Asfaltarbeten 2022

Vägarna Pilvägen, Granvägen och Ekavägen samt anslutningen av Tunavägen vid Stationsvägen/Åsborgen har maskinlagts och är nu klara.
Diverse schakts har asfalterats och det sista kommer att göras vecka 34.

Farthindren på Tegelbovägen har justerats och kompletterats och bör nu uppfylla alla tänkliga önskemål utom de orimliga.

Asfalteringsarbetena 2022 är därmed avslutade.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________