Aktuellt

Här redovisas aktuella händelser och aktiviteter i Ärla:

Hör av er till Eirik Isene om ni har något som bör meddelas här. Det kan vara något ni sett i Ärla men det kan även vara något ni sett på något av de sociala medierna.

________________________________________________

OBS!

Ärla Byaråd har sitt nästa Styrelsemöte 18 augusti 2022 kl 18:00 i Pingstkyrkans café.
Intresserade medlemmar är hjärtligt välkomna i mån av plats. Hör av er till Sven Wallén.

________________________________________________

Historisk rundvandring med Tommy Ljungkvist.

Den 20 juni kl 10:00 med utgång från Pingstkyrkan gjorde Tommy Ljungkvist en historisk rundvandring i Ärla tillsammans med 11 intresserade Ärlabor.
Vi hoppades att många skulle hörsamma denna fina chans att få lära sig lite om Ärlas historiska bakgrund och det blev ju riktigt lyckad.

Nu gör Tommy en ny Kulturvandring söndag den 26 juni klockan 11.00.
Samling vid pingstkyrkan. OBS: samma runda som i måndags 20 juni.

Välkomna!

_________________________________________________

Siri Lindberg är årets musikstipendiat.

Musikpriset delas ut i Ärla kyrka vid ”Musik i sommarkväll” den 7 juli 2022 kl. 19:00.
Stipendiaten kommer att spela för oss. Det kommer även att bli musik med Karin Svarfvar och Tobias Menrik.
Se församlingens hemsida och program för kvällen.

________________________________________________

Samråd inför utökad dricksvattenproduktion i Ärla.

EEM har genomfört en studie i Ärla för att ta reda på möjligheten att kunna ta ut mera vatten ur Ärlaåsen. Nu har EEM kommit fram till att detta bör vara möjligt och planerar att söka om tillstånd för detta hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.

Det har med dagens uttag ur Ärlaåsen förekommit att det varit lite dåligt med tillgänglig mängd dricksvatten. Med den ansökta mängden bör det räcka gott, även med utbyggnad av samhället.

Nu vill EEM har in ev. synpunkter på detta från Ärlaborna.

Se bifogade dokument:
Samrådsunderlag
Samråd
Karta berörda fastigheter som kommer att kontaktas.
Yttrande

Läs även vad det står om detta på eem.se/samrad_arla

__________________________________________________

Ny säsong på Ärlabadet 2022!

Badande vid städdagen 2021

Nu är det dags att hoppa i plurret i Ärlabadet. Men innan dess behövdes en dag för städning och iordningsställande. Vattenpumpen och reningsanläggningen skulle sättas i gång mm.
Bord med bänkar placerades ut osv.
Datum för detta var 14 maj kl 10:00 – 12:00.

Många kom för att hjälp till och det blev bra!

Vid samma tillfälle konstituerades årets Badpatrull.

_____________________________________________________

Farthinder på Tegelbovägen.

Ärla Vägförening har anlagt två fasta farthinder på Tegelbovägen i enlighet med beslut vid Årsmötet. Farthindren är kompletterade med pållare för att tydliggöra hindrens befintlighet och läge. På 30-väg behövs inga varningsskyltar.
Farthindrens effekt ska utvärderas innan det kan bli aktuellt med fasta farthinder någon annan stans.
De fasta farthindren får ej kombineras med blomlådor.

Årets asfaltering är nu på gång. Tre gator blir i stort helasfalterade efter omfattande byte av vattenledningar: Pilvägen, Granvägen och hälften av Ekavägen. I övrigt är det en hel del schakt som ledningsägare har schaktat för att komma åt för olika ändamål samt några lagningar som bara uppstår som förslitning eller resultat av väder och vinter.

Eskilstuna kommun har genom sin entreprenör Svevia anlagt en ny väg som en förlängning av Åstorpsvägen men på andra sidan av Vallavägen. 8 nya fastigheter längs den nya vägen har försetts men VA, elektricitet mm.

Nu börjar byggen av hus på dessa fastigheter.

Vägen och fastigheterna kommer att ingå i Gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1.
Totalt innebär detta att det tillkommer 15 nya fastigheter i Ärla enbart i det östra området söder om Bohnstedts väg.

Shopping hos COOP i Ärla.

Det går att göra sina inköp av matvaror och annat i COOP Ärla utan att behöva gå in i affären och således bli utsatt för Corona-smitta. Denna service är främst avsedd att hjälpa kunder som är över 70 år gamla.

Det finns två sätt som fungerar:

 1. Du kan lämna en lista över de varor du vill handla tillsammans med namn, telefonnummer och personnummer.
  Listan kan lämnas på papper eller via email: arla.bc@coop.se
  Personnumret behövs om du vill samla poäng på ditt handlande.
  Du får ett SMS när det är klar att hämta varorna.
  Betalning sker med Swish till 072 971 4300 i samband med att varorna hämtas vid butikens baksida. Servicen är gratis.
 2. Om du är över 70 och bor utanför tätorten Ärla.
  Du kan lämna en lista över de varor du vill handla tillsammans med namn, adress, telefonnummer och personnummer. Tala om att du vill ha varorna hemkörda.
  Listan kan lämnas på papper eller via email: arla.bc@coop.se
  Hemkörning av varor görs på onsdagar och fredagar om dessa beställts före kl. 16:00 dagen innan.
  Betalning sker med Swish till 072 971 4300 i samband med leverans av varorna till kundens adress.
  Servicen är gratis.

Ärlabladet. 

Ärlabladet Nr 2 delades ut i början på juni 2022 och finns givetvis även digitalt.
Alla utgåvor av Ärlabladet finns i digital form på hemsidan: https://www.aerla.se/arla-bladet/ 

Stöd Ärla Byaråd med genom att bli medlem.
Bli medlem nu för hela familjen 2022 för endast kr 100!

Betala in kr 100 för hela familjen på BG 576-5342 och tala om namn och adress.
Använd gärna Swish 123 4884045