Aktuellt

Här redovisas aktuella händelser och aktiviteter i Ärla:

Hör av er till Eirik Isene om ni har något som bör meddelas här. Det kan vara något ni sett i Ärla men det kan även vara något ni sett på något av de sociala medierna.

Ärla Byaråd tackar alla medlemmar och deltagare i våra projekt för ett bra 2021 trots pandemin och önskar alla Ärlabor

En God Jul
och
Ett Gott Nytt År 2022

_______________________________________________________

Julgranplundring i Ärla:

_________________________________________________________________

Jultävling i Ärla: Vem har Ärlas vackraste, julpyntade hus?

Jultävlingen var med i en artikel i Sörmlandsbygden, på tre olika sidor.

Här är resultatet av tävlingen

 • 1:a pris  Nybyvägen 1
 • 2:a pris Gamla vägen 1
 • 3:e pris Furuvägen 4

Nästa event som Ärla Byaråd medverkar i är Julgransplundringen 16:e januari kl 14:00.

________________________________________________

OBS!

Ärla Byaråd har sitt nästa Styrelsemöte 20 januari 2022 kl 18:00 i Pingstkyrkans café.
Intresserade medlemmar är hjärtligt välkomna i mån av plats.

___________________________________________________________

Ärla Vägförening har anlagt två fasta farthinder på Tegelbovägen i enlighet med beslut vid Årsmötet. Farthindren är kompletterade med pållare för att tydliggöra hindrens befintlighet och läge. På 30-väg behövs inga varningsskyltar.
Farthindrens effekt ska utvärderas innan det kan bli aktuellt med fasta farthinder någon annan stans.
De fasta farthindren får ej kombineras med blomlådor.

Årets asfaltering är nu avklarat. Bland annat har planen framför skolan asfalterats och Parkvägen framför de nya fastigheterna öster om Vallavägen har asfalterats.
EEM har meddelat att de kommer att byta vattenledningen i Pilvägen och Granvägen samt göra ledningsreparationer i Parkvägen och i Bohnsstedts väg. Detta kan påverka framkomligheten med bil. Boende kommer att meddelas när detta är aktuellt.

Eskilstuna kommun kommer genom sin entreprenör Svevia att anlägga en ny väg som en förlängning av Åstorpsvägen men på andra sidan av Vallavägen. 8 nya fastigheter längs den nya vägen ska förses men VA, elektricitet mm. Arbetet med den nya vägn kommer att påbörjas i början av oktober.
Vägen och fastigheterna kommer att ingå i Gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1.
Totalt innebär detta att det tillkommer 15 nya fastigheter i Ärla enbart i det östra området söder om Bohnstedts väg.

Shopping hos COOP i Ärla.

Det går att göra sina inköp av matvaror och annat i COOP Ärla utan att behöva gå in i affären och således bli utsatt för Corona-smitta. Denna service är främst avsedd att hjälpa kunder som är över 70 år gamla.

Det finns två sätt som fungerar:

 1. Du kan lämna en lista över de varor du vill handla tillsammans med namn, telefonnummer och personnummer.
  Listan kan lämnas på papper eller via email: arla.bc@coop.se
  Personnumret behövs om du vill samla poäng på ditt handlande.
  Du får ett SMS när det är klar att hämta varorna.
  Betalning sker med Swish till 072 971 4300 i samband med att varorna hämtas vid butikens baksida. Servicen är gratis.
 2. Om du är över 70 och bor utanför tätorten Ärla.
  Du kan lämna en lista över de varor du vill handla tillsammans med namn, adress, telefonnummer och personnummer. Tala om att du vill ha varorna hemkörda.
  Listan kan lämnas på papper eller via email: arla.bc@coop.se
  Hemkörning av varor görs på onsdagar och fredagar om dessa beställts före kl. 16:00 dagen innan.
  Betalning sker med Swish till 072 971 4300 i samband med leverans av varorna till kundens adress.
  Servicen är gratis.

Ärlabladet. 

Nästa utgåva av Ärlabladet kommer i samband med Årmöten i Ärla Byaråd och Ärla Vägförening i mars.

Alla utgåvor av Ärlabladet finns i digital form på hemsidan: https://www.aerla.se/arla-bladet/ 

Stöd Ärla Byaråd med genom att bli medlem.
Bli medlem nu för hela familjen 2022 för endast kr 100!

Betala in kr 100 för hela familjen på BG 576-5342 och tala om namn och adress.
Använd gärna Swish 123 4884045