Aktuellt

Här redovisas aktuella händelser och aktiviteter i Ärla:

Hör av er till Eirik Isene om ni har något som bör meddelas här. Det kan vara något ni sett i Ärla men det kan även vara något ni sett på något av de sociala medierna.

Ärlabadet 2018

Sommaren var ju en veritabel badsommar och Ärlabadet uppsöktes som ett skönt svalkande ställe med bra vatten och skugga.
Det nya systemet för att förhindra algbildning på vattenytan har fungerat fint. Vi har haft bra badvatten hela sommaren.
Den nya bajamajan har även den fungerat fint.

Söndag 7 oktober samlades vi några frivilliga för att vinterstänga badet.

Tänk nu på att Ärlabadet är vårt gemensamma bad. Medlemspengarna i Ärla Byaråd används bland annat till att hålla Ärlabadet så fräscht och bra som det går. Vi anser att Eskilatuna kommun är skyldiga oss en bra slant för att vi hållit badet i bra skick sedan 1994 och vi ligger på Kultur och Fritid för att få den ersättning som de är skyldiga Ärla Byaråd. 

Reducerat hastighet på vägarna i Ärla.

Hastighetsbegränsning till 30 har fastställts för de vägarna som nu är skyltatde som 30-vägar. Att det finns många som struntar i hastighetsbegränsningen och andras barn, finns det inte så mycket att göra åt men frågan diskuteras. Skarpa årgärder har alla även någon nackdel, tyvärr.

Även Tegelbovägen med sidogator har nu fått hastighetsbegränsning till 30 km/h.

Ekilstuna kommun har föreslagit att länsvägarna genom Ärla stationssamhälle hastighetsbegränsas till 40 km/h. Det är inte säkert att Trafikverket går med på detta men det finns en god chans. Trafikverkets handläggningstider är minst ett halvt år, så det kan ta tid – – – – – .

Ärla Byaråds arbetar med denna fråga.  

Eskilstuna kommun har nu sålt flera tomter i Ärla.

Eskilstuna kommun har börjat sälja tomter i Ärla. Fyra fastigheter ska säljas via en mäklare. 3 tomter har sålts varav två  har fått lagfart.

Det gäller i första hand 4 befintliga tomter längs den ännu obefintliga Åstorpsvägen (Kolla på en gammal besökskarta över Ärla).
Tomterna ligger nära korsningen Parkvägen/Vallavägen och har fastighetsbeteckningarna Ärla-Åstorp 1:97, 1:98, 1:99 och 1:100. Eskilstuna kommun har satt igång anläggningsarbeten med VA, dagavtten och ny väg (Åstorpsvägen). El och fiber kommer att anläggas innan asfaltarbeten görs.

Tre nya fastigheter längs Parkvägens förlängning bortom Vallavägen har styckats och har nu fått fastighetsbetäckningarna Ärla Nytorp 4:9, 4:10 och 4:11. De kommer vatt säljas av Eskilstuna kommun om intresse finns,

Eskilstuna kommun är nu i full gång med att anlägga VA-ledningar i Vallavägen. De har anlagt en tillfällig väg för de två fastighetsägarna som bor längst söderut på Vallavägen. 

Ägaren av Stationsvägen 18 är även han igång med ett projekt som bl a ska rymma studentbostäder.

Vi vill gärna tro att Ärla Byaråds påtryckningar på Eskilstuna kommun att verka för en utveckling av samhället Ärla kan ha spelat en viss roll.
Utbyggnaden av Logistikparken med många anställda bör även det ha haft en viss inverkan. 

Fibras fibernätsprojekt i Ärla.

Vi har inte så mycket info om när vi ska ha fiberbaserad Internet i våra hus men vecka 46 sätter Vägföreningen igång med asfalteringen av fiberschakten och andra schakt och håligheter i Parkvägen, Brannius väg och Bohnsteds väg med tvärgator och ska vara klara inom 4 veckor. Enligt ett brev nyligen ska allt vara klart till vecka 50 – i år.

Observera att det finns en skrivning om ersättning vid försenad installation i ditt avtal med Fibra. Läs detfinstilta!

Fibra/ESEM bygger fibernät som omfattar hela Ärla stationssamhälle och lite till.
Priset har satts till kr 19 900 per normal villafastighet.

Se mera information på http://www.aerla.se/fibernat-i-arla/
och Fibras sida om Ärla: http://www.fibra.se/arla/


Ärlabladet 

i digital form (flera sidor) på hemsidan: http://www.aerla.se/arla-bladet/ 

kommer att publiceras någon under november 2018.
Vi har avvaktat ev. träffar med Eskilstuna kommun om flera projekt som Ärla Byaråd driver och Parkförvaltningens önskan att Ärla Vägförening ska ta över förvaltning av parker och grönpmråden etc. Mycket är på gång och nu väntar vi inte längre!


 

Bildresultat för träskruv spikÄrlakiosken erbjuder ett utökat sortiment med fästelement så som skruv, mutter, spik, beslag mm. i samarbete med K-rauta.

Det går till och med att beställa varor från K-rauta genom Ärlakiosken!


Stöd Ärla Byaråd med kr 100 genom att bli medlem.
Bli medlem nu för 2018.

Betala in på BG 576-5342 och tala om namn och adress.

Årsmöte i Ärla Byaråd avhölls 22 mars i Pingstkyrkan.
Protokoll finns under 
http://www.aerla.se/arsmote-2018/