Årsmöte 2016

Ärla Byaråd har haft sitt Årsmöte 
den 16 mars  kl. 19.00 i Pingstkyrkan.

Omkring 60 Ärlabor kom till mötet.
Bli medlem i Ärla Byaråd för endast kr 100 för hela 2016

Årsmöteshandlingar:

Vid möte presenterades olika pågående projekt

​Viktiga projekt är

 • Fibernät för Ärla där det nu börjar finnas konkreta planer och skarpa förslag. Fortfarande chans att anteckna intresse
  Beslut om att bilda en ekonomisk förening för detta projekt. Ev. val av samarbetspartner.
 • Trafiksäkerheten i Ärla ska bevakas när Trafikverket asfalterar vägen från Kjula genom Ärla til Högsten.
  Genom Ärla ska en gång- och cykelbana anläggas längs Stationsvägen från Ärla kvarn  fram till Vallavägen där denna ska anslutas till gång- och cykelbanan på banvallen.
 • Asfaltering av gång- och cykelbanan på banvallen från Tunavägen till Åsborgen och vidare till Eklången.
 • Iordningsställande av Bryggarskogens parkmark för fritidsändamål.
 • Förbättringar på Ärlabadet
 • Ärlabladet
 • Containermack i Ärla snart på plats.
 • Ungdomsgården i Ärla
 • Återkommande evenemang i Ärla
 • Etc.

Protokoll från Årsmötet 2016 i Ärla Byaråd

2015 < Årsmöten > 2017