Ärla stationssamhälle

Ärla stationssamhälle växte fram efter järnvägens etablering.

Norra Södermanlands Järnväg, NrSlJ, togs i bruk 1895 och en station inrättades här, och med detta öppnades även ett postkontor.

järnvägsspråk var det Ärila (Äl) 1895-1927 och Ärla (Är) 1927-1997, på postspråk var det Ärila 1875-1911 och Ärla från 1911. Postkontoret lades ned 30 augusti 1993 och 1 september öppnade Post i butik i dåvarande Konsum.

Här finns en länk till information om Norra Södermanlands Järnväg, NrSlJ.