Bli medlem

Byarådet är en ideell förening som arbetar helt ideellt för Ärlas och Ärlabornas bästa. Det utgår inga arvoden till ledamöter i Byarådets styrelse. Vartenda öre du betalar i form av medlemsavgift kommer att användas till något som är nyttigt eller trevligt för er som bor i Ärla.

Exempel på saker som betalas av medlemsavgifterna är:

  • Byarådets initiativ och insatser för utveckling av Ärla samhälle. Ta en titt på vilka projekt som är aktuella. Som medlem får du gärna komma med förslag om nya projekt.
  • Ärlabladet som ju ska tryckas och distribueras och även hemsidan har lite blygsamma kostnader.
  • Ärlabadet kräver underhåll, reparationer och en och annan ny pryl. Det årliga bidraget från Eskilstuna kommun är endast kr 5000.
  • Valborgsmässofirandet tillsammans med Ärla IF, Pingstkyrkan och Ärla/Stekvista församling kostar en slant. (obs! Medlemsavgiften till Byarådet går inte till fyrverkerierna).
  • Musikstipendier delas årligen ut till musikintresserade ungdomar om styrelsen för stipendiefonden så beslutar.
  • Vår nya tradition med julgran i Stationsparken är heller inte gratis.
  • Aktiviteter och jippon på den nya cykelbanan kan komma att kosta lite.
  • Vi kanske skulle kosta på lite utsmyckning i Ärla centrum? Du får vara med och bestämma!
  • mm.

Aktuella aktiviteter och projekt finns att läsa under ”Projekt”.

Medlemsavgiften, kr 100 för hela familjen och hela året, kan betalas in på

Bankgiro 576-5342 eller med
Swish: 123 488 4045.

Kom ihåg att ange namn och adress så vi kan notera korrekta uppgifter i medlemsregistret. Vill du även anmäla dig till medlemsmejl så anger du även din mejladress (eller skickar anmälan separat till medlem@aerla.se).

Om du blir medlem efter 1 oktober, är du medlem även hela det kommande året.

Du kan även använda länkad bankgiroblankett. Det är bara att fylla i uppgifterna och betala via post eller på post eller bank – – eller via telefonen.