Utegym i Ärla

Idé

Att uppföra ett utegym i Ärla för att öka möjligheten till aktivitet och motion. Meningen är också att få till ytterligare en samlingsplats i Ärla för att öka gemenskapen. Gymmet ska vara utformat så att alla ska ha möjlighet att träna där, såväl mycket vältränade personer som nybörjare.

I anslutning till gymmet skulle en fotbollsplan kunna ligga, tennis, volleyboll alternativt annan plansport. Eventuellt skulle en liten hinderbana för barn göra områden än mer attraktivt. Det vore också önskvärt om den länge planerade cykelvägen kunde anslutas mellan Västra gränd och Tegelbovägen för att öka det naturliga i att besöka utegymmet. En cykelväg skulle också göra att ärlaborna kan färdas tryggt i samhället och slipper ut på Rinkestavägen. 

Var?

På Lövängen. Närheten till lekparken ökar möjligheten för ensamstående och mamma/pappalediga att nyttja gymmet.  Samt kan bidra till att fler ser det som två flugor i en smäll, barnen leker och föräldrarna tränar. Det är också lättillgängligt och med plats för andra bollsporter kan det vara attraktivt för skolan att förlägga idrottslektioner samt för Ärla IF att arrangera träning även där. 


Projektägare     
Karolin Hammarbäck

Tillsyn        
Ärla IF kan kanske ha hand om eventuella nät då de möjligtvis har tillgång till förråd? Tillsammans med en ansvarig för utegymmet Karolin Hammarbäck?

Nyttjande    
Samtliga invånare gagnas av utrustningen.

Ekonomi     
Sponsring av Leader
        

Framåt

För sponsring av Leader krävs att vi har ett trepartsammarbete. Ett ideellt (byarådet), en klubb (Ärla IF) samt en kommunal verksamhet, förslagsvis skolan. Finns det andra företag som kan tänkas vilja vara med i projektet?  PRO?

Minst två offerter måste tas in innan Leader kliver in. Vilka företag ska vi vända oss till? 
Lappset har bra gym, ett gym därifrån kan kosta ca 148585:- exkl moms för ”maskinerna”.

Övrigt: Krävs bygglov? Detta måste också kontrolleras eventuellt med Jan Heldring.

Cykelbana mellan Tegelbovägen och Västra Gränd är inget som Leader är med att sponsra men kanske är det läge att återigen ta kontakt med kommunen om det blir aktuellt med utegymmet? 

Härnäst    

  • Få ihop mötet med landsbygdsrådet
  • Få in offerter från två företag 
  • Ta kontakt med skolan samt ÄrlaIF
  • Fixa bygglov om det krävs


Glada ideer tas emot av Karolin Hammarbäck på email
karolin.hammarback@gmail.com