Hantering av mejl-adresser

Funktionella mejladresser

För att underlätta för externa kontakter finns ett antal funktionella mejl-adresser för vilka inkommande mejl vidaresänds till aktuell innehavare av respektive funktion, t.ex. vidaresänds mejl adresserade webb@aerla.se till den person som för tillfället är föreningens webb-ansvarige.

Alias-mejladresser

I syfte att låta funktionärer i föreningen behålla sina privata mejladresser privat finns ett antal alias för vilka inkommande mejl vidaresänds till respektive funktionärs privata mejladress, t.ex. vidaresänds mejl adresserade sven@aerla.se till Svens privata mejladress.

För hantering inom föreningen

Det är föreningens IT-ansvarige som hanterar ovanstående och för att ovanstående nämnda vidarebefordran skall fungera skickar systemet ett mejl till den privata mejladressen där man godkänner den efterfrågade vidaresändningen, det kan se ut som på bilden nedan. Detta berör endast funktionärer i styrelsen.