Årsmöte 2025

Årsmötet 2025 avhålles xx mars 2025 med start kl 18:30 i Pingstkyrkan.

Årsmötet samarrangeras med Ärla Vägförening och byarådets årsmöte körs först och därefter vägföreningens årsstämma.

Endast medlemmar har rösträtt vid Årsmötet men alla Ärlabor är välkomna.
Vad som gäller för vägföreningens årsstämma framgår av information på deras webbplats.

Om du inte redan betalt medlemskap för 2025 så kan du göra det genom den här länkade sidan.
Är du osäker på om du betalt? Mejla till medlem@aerla.se och fråga!

Detta är ett bra tillfälle att informera sig om de projekt och evenemang som är på gång i Ärla och även att kunna påverka besluten om dessa.

Välkommen till Årsmötet!

Information om Årsmötet meddelas här på Ärla Byaråds hemsida, i Ärlabladet, på Facebook och via affischer i samhället.

Länkar till Årsmöteshandlingar och Årsmötesprotokoll kommer att finnas här allteftersom de är klara:
Årsmötet tillhandahåller ej utskrifter av Årsmöteshandlingar – ta med egna utskrifter.

 • Affisch årsmöten 2025.
 • Kallelse till Årsmöte 2025.
 • Dagordning.
 • Verksamhetsberättelse för 2024 signerad.
 • Balansrapport 31 december 2024.
 • Resultatrapport för 2024.
 • Resultat- och Balansrapport som en fil.
 • Revisorernas berättelse. (publiceras ej här)
 • Verksamhetsplan för 2025 inklusive budget 2024 signerad.
 • Styrelsens förslag.
 • Motioner.
 • Valberedningens förslag. (publiceras ej här)

Vi bjuder på kaffe med dopp efter årsmötet.

Protokoll från Årsmötet 2025 kommer här så snart det är justerat och tillgängligt.

Bli medlem i Ärla byaråd

2024 < Årsmöten > (2026)