Aktiviteter/Projekt

På undersidorna finns beskrivna de aktiviteter och projekt som är på gång eller befinner sig i en uppstartsfas – en sida per aktivitet eller projekt.

Föreslagna projekt som saknar beslut om uppstart eller saknar ledare finns summerat under "Ej beslutade aktiviteter och projekt".

Det finns naturligtvis hur många idéer som helst till sådant som borde vara bra för Ärla men allt kan inte administreras samtidigt. Det blir oss övermäktigt men bra idéer ska vi givetvis ta till vara och bevaka så de kan komma in som projekt när det finns någon som kan leda projektet och det finns en accepterad projektbeskrivning etc. Det kan även vara frågan om en rimlig finansiering. 

De listade aktiviterna och projekten är det samma som Ärla Byaråds Verksamhetsplan. Uppföljning ska ske vid varje styrelsemöte.