Ärlabadet

Ärlabadet är ett kommunalt bad som ägs av Eskilstuna kommun. Ärla Byaråd sköter underhåll och förvaltning men ska ha ett bidrag som ska täcka direkta kostnader.
Ärla Fastighetsägarförening hade hand om underhållet tills Ärla Byaråd tog över.

Det finns en plan för förbättring av badet med omgivning som genomförs under 2018 som omfattar ett åtagande från Fritidsförvaltningen där de ska ta hand om sophantering, sätta dit en bajamaja som de ska sköta samt att nya bord med fasta bänkar ska sättas upp och att nya bryggor ska läggas ut.

Ärla Byaråd hade i december en träff på plats med en representant för Fritidsförvaltningen för att reda ut vem som ska ansvara för vad och få klart att vi ska få ersättning för vår utlägg.
Byarådet är beredd att träffa Fritidsförvaltningen igen för diskutera detta och få ett avtal i frågan om vem som ansvarar för vad.

Badet anlades ursprungligen av Börje Karlsson och hans skolklass på Rekarnegymnasiet intill Åsborgens idrottsplats.
Läs här om "Hur Ärlabadet kom till".
Ett stort tack till Börje Karlsson för hans stora insats för Ärlabornas fina badplats!

Ansvarig för badet från Ärla Byaråds sida har varit Ebbe Bergström.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.